Efter skoletid

Troldedynastiet

Brorsonskolens skolefritidsordning, Troldedynastiet.

De har deres egen hjemmeside. Se her

 


 

Fritidsklub

For børn der forlader 3. klasse ophører tilknytningen til Troldedynastiet.

Varde Kommunes tilbud til børn i 4. klasse ff er fritidsklubben Isbjergparken,

Fritidsklubben Isbjergparken åbnede i samme hus som Fritidshjemmet og er et pasningstilbud til børn fra 4. til 6. klasse. Fritidsklubben har sammen med Juniorklub Isbjergparken (aftenklub for 5.-7. klasse) til huse på Lysningen 13, hvilket er nabo til Børnehaven Hoppeloppen. Klubben ligger hvor Vestre Landevej, Isbjerg Møllevej og Isbjergparken mødes, og har derfor hovedsageligt børn fra både Sct. Jacobi Skole og Brorsonskolen.

Åbningstider:

 Fritidsklubben har åben fra klokken 11.00 til 17.00 hver dag, dog er der i skoleferierne åbent fra klokken 10.00 til 17.00

Ferielukning:

Fritidsklubben har lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi himmelfartsdag, 3 dage før påske, grundlovsdag 5.juni og to uger i sommerferien typisk vil det være uge 29 og 30

Se flere oplysninger her

Velkomst til Fritidsklubben Isbjergparken


 

Varde Musik- og Billedskole

Der er mange muligheder for fritidsaktiviteter på skolen.

Bl.a tilbud fra Varde Kommunes Musikskole og billedskole .

Musik og billedskolen er pr 1.8.2012 flyttet til Stålværket på Vestervold.

Der vil stadig være holdundervisning for elever op til 3. klasse. Enkeltmandsundervisning foregår på Stålværket.

Den musikalske fødekæde

Borsonskolenen er sammen med Smørhullet o Sct. Jacobiskole med i et fællesprojekt med Musik og Billdeskolen om at styrke den musikalske fødekæde.

Dette betyder at vore elever, der starter i børnehaveklassen i år får en lektions musikundervisning om ugen af en konservatorieuddannet musiker fra efterårsferien og resten af skoleåret.

 


 

Varde Ungdomsskole

Fritid med Indhold

Når du er fyldt 14 år eller går i 8. klasse har du ret til at benytte dig af Ungdomsskolens mange spændende tilbud. Du kan melde dig til på alle de aktiviteter og hold, du har lyst til !

klik her