03/23/14

Elevråd

Det store elevråd:

Formand: Sofie Juhl og Camilla Aagaard

Repræsenterer elevrådet i skolebestyrelsen

 

 

08/23/11

Elevråd

På Brorsonskolen har vi 2 elevråd.

Et minielevråd, som består af elever fra indskolingen til 4. klasse. Skolens kontaktperson i dette råd er Else-Marie Bruun.

Et elevråd med repræsentanter for eleverne i 5.-10.klasse. Skolens kontaktperson til elevrådet er Palle Christensen. Der er valgt 1 repæsentant for hver klassse.

Dette elevråd repræsenterer skolens elever i skolebestyrelsen.

Formålet med elevrådene er at de skal repræsentere elevernes interesser i forhold til skolens ledelse og i forhold til skolebestyrelsen. De skal deltage i udarbejdelsen af undervisningsmiljøvurderingen og arbejdet omkring miljø og sikkerhed for eleverne.

 


 

 Procedure ved valg af elevrådsmedlem

  1. Klasselæreren forestår valget.

  1. Der stilles forslag til valg af medlemmer til elevrådet ? alle kan opstilles.

  1. Forslagene skrives på tavlen, og de foreslåede kan kort fortælle, hvorfor de gerne vil vælges til elevrådet.

  1. Elever, der ikke ønsker valg, slettes fra opstillingslisten.

  1. Valget er skriftligt. Den, der opnår flest stemmer, er valgt, og den, der opnår en 2. plads, er valgt som suppleant.

  1. Opnår 2 elever lige mange stemmer, stemmes der igen mellem kun de 2, og den, der får flest stemmer, er valgt, og den anden er suppleant.

NB. Man kan godt genopstilles, og man må gerne foreslå sig selv.

Godkendt i skolebestyrelsen 20. 11. 03