04/11/13

Faste aktiviteter

Idrætsdag, motionsdag og skakdag

Skolen deltager hvert år dagen før efterårsferien i skolernes motionsdag. Der er forskellige aktivitetstilbud til eleverne, afpasset efter deres alder.

Fredagen før vinterferien deltager 3.-6. klasse i skolernes skakdag.

Onsdagen før sommerferien afholdes skolen sin årlige idrætsdag. Her er der også en bred vifte af aktiviteter som de forskellige klasser deltager i.

Avisuge

I uge 44 deltager 7. klasserne gerne i en konkurrence, der hedder ”skriv til avisen”.

I denne uge er klasselokalerne omdannet til avisredaktioner med en redaktør, journalister, fotografer og andre medarbejdere. Fredag kl. 13.00 foreligger så den færdige avis.

Luciaaften

Skolens kor arrangerer hvert år en julekoncert, for skolens forældrekreds. Arrangeres normalt d. 13. december. Samme dag afholdes en morgenkomsammen i festsalen hvor Luciakoret synger for alle skolens elever.

Juleafslutning

Den sidste skoledag før juleferien er der juleafslutning. Af hensyn til pladsen i Sct. Jacobi Kirke dels vore elever i 2, hvor grupperne på skift er i kirke dagen før sidste skoledag eller på selve dagen. Der er afslutning i klassen og en fælles afslutning i festsalen

Forårsfest

I ugen op til påske afholdes der en forårsfest med både bespisning og dans for 0. til 2. årgang i skolens festsal.

Klasseforældrerådene er involverede i både forberedelse og afvikling af festen.

Forårskoncert og forårsudstilling

I maj måned afvikler skolen en stor koncert for forældre og andre pårørende, hvor langt de fleste af skolens klasser/musikhold (1.-5. kl + p-fag og kor) præsenterer et nummer. Samtidig er der en stor udstilling af forskellige elevarbejder. Forårskoncerten er en del af skolens musikundervisning, hvorfor eleverne forventes at deltage.

Andre kulturelle arrangementer/Skolekoncerter/Teaterarrangementer:

Der planlægges med at eleverne får en kulturel oplevelse i løbet af året.

Der er teaterarrangementer, besøg af musikgrupper eller foredrag af kendte personer.

Varde Kommune har besluttet at alle elever hvert år skal have et kulturelt input via "Den kulturelle Rygsæk" og der vil blive arrangeret aktiviteter for alle årgangene forskellige steder i kommunen.

Lejrskoler

I foråret er 4. klasserne på lejrskole 2-3 dage afhængig af skolens budgetmæssige prioriteringer.

I september er de nydannede 7. klasser på ca. en uges lejrskole, hvor både elever og lærere får mulighed for at lære hinanden godt at kende. Stederne og indholdet af lejrskolerne er forskellige fra år til år og planlægges af de enkelte klasseteam. Turens varighed vil være 4-5 dage.

9. klasserne kan, hvis der opnås enighed mellem elever, forældre og lærere lave en skolerejse af 4 dages varighed. Her er formålet en tur til Berlin for at afpudse de tyske gloser og træne brugen af tysk samt se på Berlins samfundsmæssige og historiske betydning.

Se principper for lejrskoler/skolerejser her

Årsprøver/Terminsprøver

I december/januar arrangeres terminsprøver for 9. klasse. Der er prøves i de skriftlige fag til afgangsprøven (dansk, matematik, engelsk og tysk). I 8. klasse kan der holdes årsprøve i udvalgt fag.

Derudover deltager eleverne i de nationale test. Efter den af Ministeriet for Børn og Undervisning fastlagte plan

Sidste skoledag for 9. klasse

9. årgang festligholder dagen fra kl. 08.00 til kl. ca. 11.00 med udklædning, morgenkaffe og forskelligt underholdning.

Dimission

Onsdag aften i den sidste uge før elevernes sommerferie får 9. klasse eleverne overrakt deres afgangsbeviser ved en festlig sammenkomst i festsalen for dem og deres forældre.