03/24/14

Skolesundhedsplejen


Lisbeth Rosendahl

      varetages af      

Lisbet Rosendahl

Træffes på skolen i øjeblikket efter aftale.

Lisbeth kan altid kontaktes via

Telefonisk kontakt:

Der er omstilling fra skolens kontor. 76946970

mobil: 21475391 

Skriv til:

e-mail: liro@(if you can see this please update your browser)varde.dk

06/13/08

Skolesundhedstjenesten

 

 

Skolesundhedstjenesten varetages i 08/09 af kommunens sundhedsplejersker. Vi samarbejder med klasselærer, psykolog, tale-hørepædagog, skoleinspektør m.fl. omkring dit barns trivsel og sundhed. Da vi ikke har nogen kommunelæge henvises der ved behov til egen læge.

 

Det drejer sig om ? i samarbejde med forældre ? at sikre børnene en sund opvækst. Samtaler og undersøgelser m.m. foregår på alle kommunens skoler.

  • Alle børn i børnhaveklassen, 1., 4. og 7. klasser vil blive tilbudt samtaler og undersøgelser af sundhedsplejersken.
  • Undersøgelsen omfatter syns- og høreprøve. Måling af højde og vægt.
  • 9. klasser tilbydes udskolingssamtale samt almindelig undersøgelse.
  • På alle de øvrige klassetrin vil en henvendelse fra klasselæreren og/eller fra forældre danne grundlag for, hvilke børn, der tilbydes en samtale med sundhedsplejersken.

 

Derudover vil vi, i det omfang det er muligt, stå til rådighed for lærerne i forbindelse med klasse- og gruppeundervisning i sundhed og trivsel ? især i ind- og udskolingen.

 

 

Sundhedsplejerske

Lisbet Rosendahl

 

Mobil 2147 5391