09/05/08

Sikring af skolevejen

Skolen får ofte spørgsmål om sikring af skolevejen.

Herunder ofte en anmodning om at sætte skolepatrulje ved fodgængerovergangen Lerpøtvej og Chr. Richardsvej.

Det er skolen der sammen med poltiet afgør skolepatruljernes placering i forhold til skolen. Som udgangspunkt ske det i skolens umiddelbare nærhed.

Lerpøtvej defineres ikke som skolens umiddelbare nærhed, hvorfor der ikke kan placeres skolepatruljer her.

Det frigør ikke for ansvar i forhold til at sikre skolevejen. Derfor er der også i de sidste år foretaget trafiksikring af netop denne overgang - både med bedre oversigtsforhold og gult blink.

 

04/11/13

Skolekørsel

Skolekørsel p.g.a. afstand 

Der kan etableres kørsel til distriktsskolen hvis der er mere end følgende afstand:

0. - 3. kl. 2,5 km.
4. - 6. kl. 6 km.
7. - 9. kl. 7 km.
10. kl. 9 km.

Kørsel til skole p.g.a. sygdom

Der kan etableres kørsel til skole hvis eleven på grund af sygdom ikke kan befordre sig selv til skole.

Rutebil eller specialkørsel

Der etableres kørsel med rutebil, hvor det kan lade sig gøre. Afstanden til opsamlingsstedet må være halvdelen af afstandskriteriet for det pågældende klassetrin (f.eks. 0.-3. kl. 1,25 km)

Hvis der ikke er rutebil i et område arrangeres der specialkørsel og i enkelte tilfælde kan det aftales at kørslen udføres af forældrene.  

05/06/09

Trafikfarlige veje i Brorsonskolens skoledistrikt

Børn og Undervisningsudvalget har nu revideret og harmoniseret de trafikfarlige veje:

Følgende vejer er erklæret trafikfarlige for børn i 0. - 7. klasse:

Herningvej - Hele vejen, dog ikke hvor der er cykelsti.

Stilbjergvej - Fra Ringkøbingvej til Mejlsvej

Østre Omfartsvej - Fra Ringkøbingvej til Mejlsvej

Følgende er erklæret trafikfarlig for alle elever i 0.-10. klasse:

ingen

Se yderligere trafikfarlige veje her

skolekørsel i Varde Kommune

08/15/07

TRAFIKPOLITK

Se her til højre. Klik på trafikpolitik

 

Her der der beskrevet hvad vi forventer og gør i forbindelse med trafikken omkring skolen.

En politik kan ikke overholdes uden at samarbejde omkring den.

Der er også vejledning til "bilende" forældre omkring parkering og standsning, specielt ved Ringkøbingvej.

 

Den er lavet for dit barns sikkerhed på vej til skole og i skolen. Hjælp os med at den bliver overholdt.

 

Der er også et klart ønske om at børn bruger cykelhjelme i alle sammenhænge i skoleregi. Cykelture i skoletiden altid MED cykelhjem.

 

Der er også beskrevet hvad vi forventer i forbindelse med forældrekørsel i skoleregi.

 

Skolen har indkøbt et klassesæt cykelhjelme til brug i undervisningstiden hvis elever ikke er i stand til selv at komme med en hjelm når der skal laves en cykeltur.

01/14/05

Trafikpolitik

Skolevejen


Trafikkaos?

Siden 1970 har Brorsonskolen haft en skolepatrulje. I samarbejde med politiet er det blevet besluttet, at den skal stå i krydset Ndr. Boulevard/Ringkøbingvej.

16 unge mennesker fra skolens 7. klasser passer jobbet.

Da der er opstået et nyt boligområde nord for skolen, er der nu 3 poster til at betjene krydset.

Da langt de fleste af de yngre elever bliver i skolens SFO om eftermiddagen og ikke skal hjem eller i børnehave, er skolepatruljen kun er i aktion om morgenen.

 

Brorsonskolen har i dag 2 hovedindgange. En fra Ndr. Boulevard og en fra Ringkøbingvej.

Skolen anbefaler at de der bor nord og øst for skolen bruger indgangen fra Rinkøbingvej, og de der bor vest og nordvest for skolen bruger Ndr. Boulevard-indgangen.

Dette af sikkerhedsmæssige hensyn og for at sikre en fleksibel afvikling af trafikken, bl.a. med hensyn til aflevering og afhentning af børnene. Børn fra de samme områder, der er på cykel bedes henholdsvis bruge cykelstativer på Ringkøbingvej og cykekældrene. 8.-10. klasse elever skal benytte den sydlige cykelkælder til både cykler og knallerter.

 

På Ringkøbingvej findes der en række parkeringsbåse så man har mulighed for et kort besøg på skolen.

 

Ved indkørslen fra Ndr. Boulevard findes skolens parkeringsplads. Den benyttes især af skolens personale, gæster og udefrakommende. Al bustransport foregår ligeledes herfra.

Parkeringspladsen langs gymnastiksalen er forbeholdt personalet.

 

Eleverne har mulighed for at parkere cyklerne uden for i cykelstativer ved Ringkøbingvej eller i skolens 2 cykelkældre i den nordlige eller sydlige del af skolen. (Sydlige cykelkæder SKAL bruges af elever i 8.-9.klasse).

 

 

 

Karakteristik af trafikproblemer

Det karakteriserer skolen og udviklingen i samfundet som helhed at mange elever bliver kørt i bil i skole, hvilket specielt på dage med dårligt vejr, medfører en meget forøget trafik omkring skolen.

 

Det er karakteristisk at cyklister, børn og forældre, der kommer fra området omkring Kingovej cykler i den forkerte retning på cykelstien. Dette medfører farlige situationer for bilister der køre ud fra skolens område. Det er vigtigt at forældre er gode rollemodeller for ders børn. Cyklister der bruger Kingovej bedes benytte stierne der fører til skolen, og placere cyklerne i cykelkælderne.

 

Stierne omkring skolen, er etableret som gangstier, men bruges overvejende af cyklister. Skolen søger at få lovliggjort denne trafik med en passende skiltning.

Anbefaling

Det kan anbefales, at eleverne først cykler alene i skole, når de er 10 år (3. klasse). Utallige undersøgelser og anvisninger fra Rådet for større Færdselssikkerhed har vist, at det først er på dette tidspunkt, at børnene kan bedømme de forskellige situationer, der opstår i forbindelse med at cykle selv. Skolen bidrager med færdselsundervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

 

Naturligvis bør alt dette foregå i samarbejde med forældrene. Ligesom forældrene bidrager til, at deres børn færdes sikkert i trafikken ved i starten at følge dem på vej til skole til fods og senere evt. cykle vejen med dem. Det vil give børnene en sikkerhed i at færdes til fods eller på cykel - også ud over skoletiden - og alle vil få en frisk morgenstart.

 

HUSK cykelhjelmen.

Til toppen