04/18/12

EDB

Antal elever om en computer (computere der er 4 år eller nyere): 4 pr 5.9.11. Brorsonskolen har 3 datalokaler med klassesæt af computere samt transportable tårne med bærbare computere til brug i klasserne.

Lokalerne er så vidt det kan lade sig gøre forbundet med trådløs opkobling. Desuden er der i faglokaler, værksteder, lærerarbejdssteder og i indskolingsklasselokaler placeret staionære computere.

Siden skoleåret 2007-08 er der stillet bærbare pc-ere tilrådighed for alle lærerne .

I alle klasser i overbygningen (7.-9- klasse), samt faglokaler er der monteret aktive tavler, som erstatning for kridttavlerne. Activ-boards bliver over tid installeret i alle klasser.

Brorsonskolen har tradition for at bruge computere i undervisningen fra børnehaveklasserne til 9. klasse.

Dette afspejles også ved afgangsprøverne. Her bruger alle elever tekstbehandling i dansk, engelsk og tysk og alle eleverne bruger regneark i matematik.

I forbindelse med undervisninsgministeriets udlodning af midler til 3. klasserne i perioden 2004-2008, har Brorsonskolen også modtaget it-udstyr bl.a bærbare pc-ere og aktive tavler.

Der er udmøntet en kommunal it-platform, som er medvirkende til en forenklet drift af skolernes IT-udstyr. Drift og fornyelse er en kontinuelig proces som styres af Varde Kommunes Skole-IT afdeling i samarbejde med vore IT-vejledere.