Vikarstillinger:

Vi har ofte brug for en vikar, så er du interesseret, så henvend dig til viceskoleinspektør Mads Peder Poulsen pr mail, eller ring på telefon 76946970 / 76946973.

Til toppen


Kollegapolitik


Information

Åbenhed

Kollegapolitik

Dialog

Tillid

Samarbejde

Ordentlighed

Ansvarlighed