06/13/13

Indskrivning 2013


Så oprandt den endelig. - Dagen hvor børnehaveklassebørnene til kommende børnehaveklasse skulle indskrives i Brorsonskolen. 72 forventningsfulde børn og forældre mødtes med deres holdlærer og skolelederen. Der blev givet informationer om det at komme i skole. Børnene fik udleveret tegnehæfte og farver samt en batch som deres kommende klassevenner i 3. klasse havde lavet. En hyggelig aften der sluttede af på skoletorvet med boller, saftevand og kaffe.

06/09/10

69 nye elever til børnehaveklassen


Spændte børn venter på at blive optaget på skolen.

I dag blev det alvor for 69 små børn der blev rigtig indskrevet til Brorsonskolens børnehaveklaser fra næste skoleår.

I det fine tøj og sammen med mor og far blev børnene fordelt på klasser/hold og skoleleder Oluf Nissen holdt en velkomsttale.

Herefter var der tid til det FØRSTE besøg på skoleinspektørens kontor, hvor det blev foretaget den rigtige indskrivning hos sekretær Birte Jensen og Jytte Jensen. Alle elever fik en hilsen fra skolevennernen i 4. klasse i form af en batch med navn på og så gik det tilbage til klassen til yderligere orientering og efterfølgende suppespisning.

De fleste af børnene lovede at komme igen efter ferien - enkelte ville lige overveje det!

Jeg tror vi får fuldt hus igen!

06/14/09

Nye elever til Brorsonskolen

Torsdag aften havde Brorsonskolen besøg af alle de nye børn til kommende børnehaveklasser sammen med deres forældre. De var inviteret til "officiel" indskrivning.

Her blev børnene præsenteret for deres nye klassekammerater og deres klasselærere. Der blev også tid til et besøg på skolens kontor, hvor sekretær Birte Jensen kontrollerede at alle data var korrekte og samtidig blev der hilst på skolelederen. Alle børn fik et tegnehæfte og en æske farver samt et navneskilt lavet af klassevennerne fra 4. klasse med hjem

Arrangementet sluttede med sandwich på skoletorvet. Det var Troldehulens personale der stod for denne del af aftenen.

Den første rigtige skoledag er den onsdag d. 12. august kl 10.00-11.30

 


Ankomst af spændte børn


Koncentration

Indskrivning hos Kirsten Nielsen


Sandwich på skoletorvet

Navneskrivning

06/12/08

Indskrivning 2008

I dag mødte der mange forventningsfulde børn og deres forældre op på skolen. Der var inviteret til indskrivning til vore nye børnehaveklasser, der starter efter sommerferien. Gul, rød, grøn og blå hold blev dannet og mødte deres holdledere som de skal følges med i den første periode. Alle børn og forældre var også forbi skolens kontor for at sikre at de var rigtig skrevet ind. Her hilste de også på skoleledern samt fik udleveret tegnehæfte, farver og en batch som deres kommende skolevenner fra 4. klasse havde lavet til dem. Derefter sørgede sfo-personalet for at der var noget at spise til alle de sultne sjæle der var mødt op. Efter et par timers hyggeligt samvær blev der ønsket god sommerferie og set ud fra ansigtsudtrykkene på børnene så kommer de igen d. 13. august kl 10, og mon ikke de har deres fine skoletasker med?

 

 

Velkomst

indskrivning

mad og hygge

afslutning i klassen

11/21/07

Sikker i trafikken

Børnehaveklasserne fik i dag udleveret trafikveste, som kan/bør bruges når man færdes i trafikken, specielt i morgentimerne.

Vestene, der er sponsoreret af den lokale andelskasse, blev straks taget på og til ære for fotografen blev der lavet et gruppefoto på skoletorvet.

Ved samme lejlighed har Andelskassen sponsoreret cykelveste til brug for de større elever, når de skal på cykelture.

 

06/12/07

Nye børnehaveklasser - indskrivning

68 forventningsfulde børn og deres forældre mødte her sent på eftermiddagen op til den rigtig indskrivning på Brorsonskolen. Børnehaveklasselederne og personalet i Troldehulen tog imod og på kontoret var der gjort klar til at alle formaliteter blev overholdt mht til indskrivningen. Børnene fik mulighed for at øve tegnekunsten idet de fik udleveret et tegnehæfte og en æske farver. Derudover fik de traditionen tro en oblat med en tegning som deres kommende skolevenner i 4. klasse havde lavet.

Der blev sluttet af med lidt fælles spisning på skoletorvet (Troldehulen)

Alle børnene gav udtryk for at de ville komme igen når skolen rigtig starter d. 15. august. Inden da vil de dog besøge Troldehulen sammen med deres respektive børnehaver.

Vi glæder os til at de starter.

 

06/14/06

Indskrivning 2006

200I dag var en stor dag for de mange børn der skal starte i børnehaveklassen efter sommerferien. Sammen med deres forældre var de inviteret til indskrivning på skolen i de sene eftermiddagstimer.

Først blev der budt velkommen, og derefter blev børnene fordelt på de 4 hold de skal starte i efter ferien. "Holdlederne" sørgede for at børnene blev introduceret til det at gå i børnehaveklassen. Derefter kom børnene holdvis op til sekretærerne og skolelederen på kontoret for at de kunne blive "skrevet ind" og få et tegnehæfte, tuschpenne og en batch lavet af deres skolevenner.

Som afslutning var der pølser og brød samt saftevand til børn og forældre.

Næste gang alle børnene kommer på skolen samtidig er til idrætsdagen d. 21. juni.

Se flere billeder fra indskrivningen her

 

Til toppen

05/10/06

Børnehaveklassernes temauge om fisk i uge 18.

De tre børnehaveklasser har haft en fælles temauge om fisk.

Ugen startede mandag med at alle eleverne så filmen ?Benny?s badekar?.

Den skulle fungere som appetitvækker og inspirationskilde til ugens temaværksteder. Nogle af klasserne fulgte op på dagens film med at tegne en tegneserie om ?Benny?s badekar?.

Tirsdag tog de tre klasser med bus til fiskerimuseet i Esbjerg, hvor vi opholdt os fra 10.30 til 14.00. På turen fik vi hjælp af tre pædagoger fra Troldehulen. Eleverne nød at se de mange akvarier med levende fisk. Den helt store begejstring var synlig, da de fik lov til at mærke de store fisk i det åbne akvarium. Denne store oplevelse blev videreført i laboratoriet, hvor de fik fortalt om og rørt ved levende søstjerner, snegle, søpindsvin og krabber. En af de store attraktioner var også, at se sælerne og minkene blive fodret med sild.

Det blev en begivenhedsrig dag, og for nogle af eleverne gav hjemturen dem tid til en lille én på øjet.

Onsdag startede dagen med at én af forældrene viste eleverne, hvordan man renser en stor ørred. Senere skulle eleverne sammen med Lars fra Troldehulen selv være med til at rense små ørreder, som de skulle smage, efter at de var blevet stegt i ovnen. For nogle af eleverne blev det en grænseoverskridende udfordring.

 

Samme dag startede vi vores temaværksteder op, alle eleverne havde i blandede hold på tværs af klasserne én dag i hvert værksted.

I et værksted bød Midde på forskellige aktiviteter med fiskelege i gymnastiksalen og fiskespil i klassen.

I Else?s klasse var der mulighed for at sætte navn på forskellige fisk i små aktivitetsbøger. Fiskenes navne gik eleverne på jagt efter på plancher i klassen. Eleverne fik også mulighed for at tegne en fantasifisk og se film om fisk.

I det sidste værksted skulle eleverne sammen med Birthe og hjælpsomme forældre og bedsteforældre være med til at skabe forskellige fisk i karton, bølgepap og plastiklommer til det store akvarium, som blev bygget op i Troldehulens miniscene. Der blev tegnet, klippet og malet fisk i stor stil. Samtidig blev der ved hjælp med en bedstemor fremstillet og udfyldt en kæmpe blæksprutte til det store akvarium. Der blev ligeledes fremtryllet en havfrue ? Ariel som baggrundsbeklædning. Eleverne fremstillede også forskellige bunddyr, som søstjerner, koraler og muslinger af trylledej.

Målet med temaugen blev nået. Eleverne fik lært om fisk gennem leg ord og billeder. De fik ved hjælp af forældre og bedsteforældre og Birthe skabt et kæmpe akvarium, som vi alle synes er blevet en succes, og samtidig et sted, hvor eleverne stopper op og får sig en snak om deres forskellige spændende fisk og akvariets mange figurer. (BJB)

Til toppen

Fra Børnehave til Folkeskolen

Slideshow (pdf)

12/19/05

Nye børnehaveklasser 2006-07

Ved indskrivningens afslutning d. 13.12 var der indkommet 75 ansøgninger om at blive optaget i Brorsonskolens børnehaveklasser.

Der oprettes på det grundlag 3 klasser med 25 elever i hver klasse.

Der vil dog ikke fremover være muligt for børn UDEN for skolens distrikt at blive optaget i klassen, med mindre der er nogen der flytter eller melder fra af anden årsag.

Der er d.d. tilgået alle ansøgere en skriftlig orientering om optagelsen.

11/29/05

Orienteringsmøde for nye forældre

I aftes afholdt Brorsonskolen sit orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre.

Ca. 100 forældre var mødt op for at høre skolelederen og børnehaveklasselederne fortælle om skolen og dagligdagen i børnehaveklasserne. Troldedynastiet fortalte om de rammer der er i og omkring skolefritidsordningen. Klassestørrelse og fremtidig klassedannelse blev også drøftet.

Der er tilmeldingsfrist til nye børnehaveklasser tirsdag d. 13. december.

10/12/05

Indskrivning 2006

Indskrivning til børnehaveklasserne foregår skriftligt og skal være foretaget inden d. 13. december til distrikstsskolen, hvor man hører til. Her kan der ønskes indskrivning på en anden skole end distriktsskolen.

 

06/02/05

Rigtig indskrivning af nye børnehaveklasser 2005

I dag fik skolen besøg af vores kommende børnehaveklasser. Kl. 16 troppede forventningsfulde børn og voksne op på skoletorvet for at se klasselærerne og ikke mindst de klassekammerater man skulle gå i klasse med.

Der starter 3 nye børnehaveklasser efter sommerferien med ca 55 børn.

Skoleleder Oluf Nissen bød velkommen, og delte derefter børnen ud i de klasser de skal gå i fremover.

Eftermiddagen var tilrettelagt således, at børnene prøvede at være i børnehaveklassen (mor og far var med!), derudover var der "indskrivning" på skolens kontor, hvor skolesekretær Birthe Jensen og Kirsten Nielsen sammen med skoleleder Oluf Nissen tog imod. Børnene fik gaver, og viceskoleinspektør Gunda Kirkeby havde sørget for at klassernes kommende skolevenner fra 4.klasse havde tegnet små mærkater til at hænge på tøjet. En meget gammel tradition. En af forældrene gav udtryk for at hun havde stadig sin fra dengang hun startede på Brorsonskolen!

Da børnene gik hjem gav de udtryk for at de ville komme igen :). Næste gang de mødes er allerede d. 8. juni, hvor de skal opleve en hel skoledag, sammen med deres nye klassekammerater. Derudover er der arrangeret en besøgsordning fra børnehaverne, så børnene lærer Troldehulen at kende.

 

 

 Til toppen

05/12/05

Besøg på Fiskerimuseet i Esbjerg

De 3 børnehaveklasser besøger tirsdag, den 17. maj Fiskerimuseet i Esbjerg. Eleverne møder i deres klasselokaler kl. 8oo. 

 

 

På Fiskerimuseet får eleverne mulighed for at se de forskellige fisk i diverse akvarier, samt adgang til laboratoriet. Her hører de om fisk, skaldyr m.v., der findes i Vesterhavet samtidig med, at de har mulighed for at røre ved dem. 

 

 

Sælerne bliver fodret kl. 11, hvilket vi også oplever, inden turen går tilbage til skolen. 

 

 

Vi forventer at være tilbage ca. kl. 1200. 

 

I de følgende dage får eleverne mulighed for at opleve forskellige aktiviteter . Der vil blive et tegne og skrive værksted, og et værksted hvori der bliver fremstillet forskellige fisk, der lever i Vesterhavet. Det sidste værksted er udendørs. Her vil eleverne opleve forskellige aktiviteter, der alle har en tilknytning til emnet.