06/26/13

Dimission juni 2013

06/23/11

Dimission 2011

Onsdag aften blev 9. klasse dimitteret - sendt bort, væk fra forpligtende fællesskaber og tryghed i kendte rammer. Samtidig blev de opfordret til at samle de fine sten op de fandt på deres vej. Sten de fandt vigtige og betydningsfulde.

Skoleleder, Oluf Nissen, gav sammen med skolebestyrelsesformanden, Pia Kehlet, eleverne nogle gode råd og fomaninger med på deres videre færd i tilværelsen.

Eleverne fik, i overværelse af deres forældre og andre pårørende, overrakt deres velfortjente afgangsbeviser.

Efter sommerferien starter 22 i 10. klasse på Campus, 15 i 10. klasse på efterskole, 16 på det almene gymnasium, 3 på handelsgymnasium, 1 på det tekniske gymnasium og 5 på forskellige erhvervsuddannelser.

 

11/21/10

Stavekonkurrence


Deltagerne er klar til stavekamp

Hele uge 46 har været præget af stavning og faglig læsning i 7.-9. klasse.

20 elever har været på stavemaraton på Fanø og resten af eleverne har beskæftiget sig med stavning og stavekurser samt et kursus i faglig læsning i hele ugen.

Hver dag blev afsluttet med en stavekonkurrence, hvor dagens bedste staver kunne vinde 2 biografbilletter.

Fredag var så den store finaledag, hvor den bedste staver fra hver klasse skulle dyste mod hinanden i festsalen, hvor deres klassekammerater var tilskuere og heppekor. Der var en stor præmie på spil, idet dagens vinder ville vinde en biograftur for HELE klassen.

Af billederne herunder kan man se at deltagerne var meget koncentrerede, og i salen blev der inbyrdes drøftet hvordan de forskellige ord skulle staves.

Et fejlord og man var ude af konkurrencen! Jo længere vi kom frem i konkurrencen blev ordene sværere og til sidste var der 2 elever tilbage. Stine fra 8. d og Sara fra 9.b.

I den store finale fik de 5 ord de skulle stave og den der havde flest rigtige var den endelige vinder.

Her klarede Sara med 3 rigtige sig bedst til stor glæde for sine klassekammerater.

06/24/10

Dimission 2010


Overrækkelse af afgangsbeviser

Traditionen tro blev der onsdag aften holdt dimiison for 9. klasseeleverne.

65 afgangselever og deres forældre (ca 200) var mødt op til denne skelsættende aften.

Efter at skolens store kor havde ønsket afgangseleverne god vind fremover holdt skoleleder Oluf Nissen sin dimissionstale. Den omhandlede i korte træk en opfordring til at hoppe ud i livet som linedanseren på sin line - være målrettet og stå ved de valg man laver. Der var tak til eleverne for veludført sidste skoledag og en opfordring til at nyde livet udtrykt ved en samtale med Peter Plys.

Herefter var der en hilsen fra skolebestyrelsen til eleverne og deres forældre. Den blev foretaget af skolebestyrelsesformanden Anette Krog-Meyer, der efter 10 år som formand og 16 år som skolebestyrelsemedlem takkede af.

Eleverne forlader skolen til flg ungdomsuddannelser:

10. klasse 26, HHX 8, HTX  1, STX 23 og Erhvervsuddannelser 7.

11/05/09

Valgmøde

Så nærmer kommunalvalget sig. Datoen er den 17. november.

I den anledning havde samfundsfagsteamet på Brorsonskolen inviteret de politiske partier til paneldebat med 8. og 9. klasserne.

Fra morgenstunden var kandidater fra Socialdemokratiet, Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti mødt op.

De forskellige kandidater kom langt rundt i det politiske billede og undervejs blev der næsten lovet en ny kantine på skolen (vi glæder os...)

Eleverne var velforberedte og havde mange relevante spørgsmål til politikerne både om nedskæringer på skolen, indførelse af fri hash, kantine m.m.

Et vellykket arangement som blev afsluttet med en valgafstemning mellem de fremmødte partier

Resultatet blev klart flertal til Socialdemohratiet 65%, fulgt af Venstre m. 26%, Konservative 5% og DF med 4% af afgivne stemmer.

 


"Vælgermøde"
06/25/09

Dimission 2009


Oluf Nissen og

Anette Krog-Meyer holder tale.

Udlevering af afgangsbeviser

Onsdag aften var der dimission på Brorsonskolen. 9. klasserne kunne efter endt arbejde med afgangsprøverne afhente ders afgangsbevis ved en sammenkomst ii festsalen.

Skolens kor underholdt og derudover holdt skolelederen en tale til eleverne om det vigtige ikke at have for travlt til ikke at kunne leve livet. Den positive jantelov fik de med på rejen. Derudover en opfordring til følge disse læresætninger:

? Individualismen går ikke forud for fællesskabet men i fælles ansvar over for fællesskabet.
? Byg videre på det fundament der allerede er skabt.
? Hold fast i de basale værdier
? Udnyt alle jeres potentialer - faglige og personlige.

Der var også en stor tak til eleverne for den ansvarsfulde afvikling af sidste skoledag.

Skolebetyrelsesformand Anette Krog-Meyer holdt også en tale for eleverne ud fra et citat fra Kim Larsen "disse dejlige unge mennesker...."

Efter en hyggepause med sodavand, vin og kransekage blev afgangsbeviserne uddelt.

Fremtiden for 9. klasserne er at

20 går på STX, 6 på HHX, 4 på EUC, 2 EUD, 1 HTX, 2 HG. 10 på 10. klasse efterskole, 8 på 10. klasse i folkeskoleregi i Varde og Grindsted.

Se billeder fra aftenen herunder.

 

10/04/07

Foredrag om amerikansk kultur

Fredag d. 16. november kommer Tim Metz- en amerikaner i Danmark - og holder foredrag for 7.-9. klasserne om amerikansk kultur. Foredraget foregår på engelsk.

Læs mere om Tim Metz her (teksten er på engelsk)

Dimission 2006

I aften blev elever i 9 og 10. klasse dimiteret fra Brorsonskolen

Efter at skoleleder Oluf Nissen havde holdt dimissionstalen med opfordringer til at bruge den viden og lærdom eleverne havde fået på Brorsonskolen med omtanke, spillede Maria Bundgaard (8.klasse) 3 klassiske numre af Chopin. Utrolig flot. Herefter tog skolebestyrelsesformand Anette Krog-Meyer afsked med elever og forældre bl.a ved brug af citater fra Kim Larsens sange.

Efter pausen, hvor skolen bød på en lille forfriskning blev afgangsbeviserne uddelt og klasselærer i 10. klasse Per Hansen kærligt beskrev de elever han havde haft i 10.

Der var efterfølgende gaver til lærerne fra eleverne.

Alt krydret med dejlige danske sommersange akkompagneret af Carl Freddy Pedersen.


06/15/05

Dimission 2005

Her til aften afholdt Brorsonskolen dimission af 9. og 10. klasseeleverne.

Der blev holdt tale af skoleleder Oluf Nissen, skolebetyrelsesformand Anette Krog-Meyer. efter pausen med snitter og vands/vin blev afgangsbeviserne uddelt. Per Hansen. klasselærer i 10. klasse gav hver af sine elever et par ord med på vejen inden de fik afgangsbeviset. Der blev også uddelt gaver fra eleverne til lærerene, samt boggaver til afgangselever der har hjulpet i skoleboden.