05/01/07

Så er der ikke langt igen


Gulvet er lagt, og inventaret i gymnastiksalen er ved at blive sat op.

Herunder ser du nogle billeder fra den sidste periode. Udenomsarealerne er også ved at blive gjort færdig, bl.a med parkeringsplads langs med gymnastiksalen. Løbehjulsparkeringen hører dog til ved skoletorvet :-)

03/28/07

Uge 12

I denne uge er det kommet gang i opsætningen af skalmuren i gymnastiksalen. En af de sidste etaper mod færdiggørelsen af hele genopførelsen.

Troldeloftet er også kommet på plads i deres nye rammer.02/05/07

Uge 50-uge 5

Nu nærmer færdiggørelsen af Troldeloftet sig. Lokalerne forventes klar til indflytning i løbet af uge 6 -7. Malerne har i de sidste uger gjort ders til at få det hele til at se nyt ud.

Af billederne kan det også konstateres at der bliver rigtig meget plads til indendørsaktiviteter på 2. salen.

Gymnastiksalen forventes helt færdig i slutningen af april. I øjeblikket klargøres til opsætning af den indvendige skalmur.

 
12/06/06

Uge 45-49


Trappeopgang, Troldeloftet 1. og 2. sal tager form
10/30/06

Uge 44


Genopførelsen bliver forsinket!!!

Efter tidsplanen skulle inventarfirmaet have været i gang i denne uge med at lægge gulv og sætte diverse redskaber op i salen.

Men.... branden har været så hård ved murværket i salen, på de dele der ikke skulle genopføres, at det er ikke har kunnet lade sig gøre at afrense muren, samtidig med at det også efterfølgende ser ordentlig ud. Det er derfor nødvendigt at finde en anden og mere tilfredsstillende løsning på murens udseende. Dette kan betyde at salen først kan tages i  brug når udesæsonen starter igen i april!!!!!

Der kan blive tale om at sætte en ny skalmur op på de tre af siderne. Dette arbejde kan først påbegyndes i februar 07.

Derudover kan vi med tilfredshed konstatere at der bliver en dejlig rummelig sal vi får.


10/10/06

Uge 39-41


Motorlære er færdig - gymnastiksalen og Troldeloftet tager form.


Til toppen

09/13/06

Rejsegilde


Billeder fra rejsegildet d. 13. september - 9 mdr efter brandenTil toppen

09/13/06

Uge 37

09/11/06

Uge 36
Til toppen

08/31/06

uge 35


Så nærmer vi os et rejsegilde.

Onsdag d. 13.9. kl 14.30


08/25/06

Uge 33-34


Det går fremad - Rejesegilde 13.9?

08/16/06

Medio august


Nedbrydning og opbygning.

Juni


Skarnrummet er ved at blive støbt

05/11/06

Licitation


Ole Dige og Niels Grønne klargør tilbudene.

Tilbudsgiverne afventer resultatet af licitationen.

I dag blev der afholdt licitation på genopførelse af skolens gymnastiksal og SFO.

I januar blev der lavet et overslag på omkostningerne, og spændingen var stor over for de indkomne tilbud. Rygterne om at der var store prisstigninger på byggearbejder i øjeblikket var løbet i forvejen.

Derfor var der stor tilfredshed med licitationsresultatet da tallene blev lagt sammen. Overslaget passede med tilbudene.

Nu mangler vi bare at forsikringsselskabet også godkender projekt og pris.

Vi forventer at byggeriet starter i uge 23 og at det er færdig ultimo januar. Gymnastisalen og omklædningsrum forventes at kunne ibrugtages efter efterårsferien.

 

03/13/06

Troldeloftet taget i brug03/04/06

Genopbygning efter branden

Genhusningen af Troldeloftet er ved at være klar. Vi forventer at lokalerne kan færdiggøres i løbet af uge 10.

Se billederne fra renoveringen af lokalerne herunder.

Igangsætning og genopførelse af gymnastiksal tager sin tid. I øjeblikket er arkitekt og ingeniører ved at klargøre licitationsmaterialet, så genopførelsen kan komme i udbud.

Der arbejdes stadig ud fra en tidsplan der hedder ibrugtagning omkring 1. november. Men det skal licitationen jo vise om det holder. Det samme gælder prisen på genopførelsen.

I øjeblikket er genopførelsesomkostningerne beregnet til ca 11 mill kr. - og så får vi en bygning som vi kender den. Hvilket også betyder at SFO kommer tilbage på "loftet".

Genhusning af Troldeloftet


Her er lokalerne til Troldeloftet ved at blive gjort klar i nordfløjen på 1. sal.

Billederne er fra 20.2 og 28.2 -06

Lokalerne forventes færdige i uge 10