05/18/08

Forårskoncert og forårsudstilling 2008

Torsdag d. 15. maj var der kreativ aften på Brorsonskolen.

Den traditionelle forårskoncert var igen kædet sammen med en udstilling af elevarbejder fra forskellige fag.

I år var konceptet dog blevet ændret, således at man kunne komme og gå til og fra koncerten. 7.b havde påtaget sig opgaven med at sørge for kaffe og kage til de besøgende. En opgave de kan nyde godt af ved deres afslutningstur. Der var kun få kager tilbage ved aftenenens afslutning.

Det var tydeligt at det ændrede koncept gav flere besøgende til elevudstillingen. Et arbejdende værksted ser ud til at give grobund for fremtidigt at have flere forskellige værksteder.

Koncerten var igen en synliggøresle af at musikundervisningen er et meget kreativt fag og at vi har nogle meget entusiastiske musiklærere der formår at bibringe eleverne gode færdigheder ud i brug af musikken.

Koncerten startede med et sambaindslag fra 1.a og sluttede med vinderne fra skolens talentkonkurrence. En tydelig fortælling om hvor langt man kan komme med en målrettet indsats.

Desuden var skolens to kor repræsenteret med flere indsalg.

En rigtig dejlig aften og en stor tak til de involverede medarbejdere og forældre.


billeder fra udstillingen

Billeder fra koncerten