12/18/07

Kors for en hammer

5.a har i en periode på 5-6 uger sammen med deres klasselærer Tekla Bjerre og musiklærer Henrik Krogh-Jensen, i dansk, kristendom og musik arbejdet med et projekt fra RAMS (Ribe amt meninghedsråds skoletjeneste) kaldet "Kors for en hammer".

Projektet handlede om da vikingerne blev kristne og der var mulighed for at vælge at lave en mini-musical herom.

RAMS havde fået Sebastian til at udarbejdet musikken til en mini-musical, kaldet "Jernbyrd", og denne stablede 5.a på benene, og kunne tirsdag d.18. december vise resultatet for 4., 5. og 6. klasserne på skolen. Onsdag d. 19. december havde klassen aftenarrangement med spisning og musical for forældre, søskende og anden familie.

5. klasse viste at der både var gode skuespillere og sangtalenter i klassen!