08/19/05

Multibanens indvielse


..og der var scoring!! Jette Jensen bringer lærerne yderligere foran.

Så kom dagen for den officielle indvielse af Brorsonskolens multibane.

Kl 11 mødte alle elever i skolegården for at overvære åbningen, som blev foretaget ved en kort indvielsestale fra skoleleder Oluf Nissen, og en med spænding imødeset baskeballkamp mellem lærerene på den ene side og Troldedynastiets pædagoger på den anden.

Den endelige åbning af banen blev lavet ved at elever fra forskellige årgange skulle skyde en basketball i alle kurvene, derefter blev der udråbt et trefoldigt leve for vores nye bane.

Så skulle slaget stå.

Det var ingen tvivl om at pædagogerne havde lavet lobbyarbejde blandt børnene, idet de var mødt med bannere og heppekor der støttede pædagogerne i deres bestræbelser at vinde kampem om multibanen. Som forhistorie, skal siges at pædagogerne hver gang der er blevet arrangeret en fodboldkamp har vundet over lærerne. Så for lærene var det vigtigt at for det første at vælge et boldspil hvor der var en chance for at vinde og så vinde kampen om multibanen.

Der blev gået til makronerne i en basketballkamp der var tilpasset at alle skulle have lov at spille - lærerne ville ikke tabe, så der var 8 (spillere) på hver side. Det var noget den ældre del af lærerne nød godt af. Ved halvleg, efter 7 min første lærene med 2-0 på en scoring af Jacob Sottrup-Jensen. I 2. halvleg kom derfornyet spænding idet Michael Andersen scorede på straffekast. Men Jette Jensen slukkede lyset for pædagogerne med en scoring mod slutningen af kampen. Lærerne vandt fortjent!!!! 4-1.

Kampen viste at vi har fået utrolig gode rammer for at kunne lave fællesaktiviteter på banen, hvor alle kan se og opleve det der foregår. Den skal vi nok få stor glæde af.

Efter kampen var der som ved enhver indvielse receptionsmad. Alle børn fik et pølsehorn og en sodavand.08/15/05

Multibanen

Plan for klassernes brug af banen

08/12/05

Indvielse

Fredag d. 19.8 skal vi have indviet vores multibane officielt.

Det sker kl 11.

Se det foreløbige program her.

 

06/02/05

Det regnede i Århus


Arenaen stilles op og færdiggøres

så derfor valgte firmaet TRESS at tage til Varde, for at færdiggøre vores multibane.

Så kl 8.30 i morges kom en stor lastbil med materialer, og kl 16 var banen færdig til brug. Der skal dog lige laves en reparation af asfaltbelægningen for at al vandet kan løbe væk.

05/31/05

Retningslinier for brug af multibanen

Skolebestyrelsen og elevrådet har udarbejdet nogle retningslinier for brugen af multibanen, når den bliver færdig. Elevrådet skal bl.a stå for at lave en turnusordning for klassernes brug af banen i frikvartererne.

Se retningslinierne her.

05/31/05

Der sker stadig noget :-)

I dag blev bøsningerne til bandestolperne støbt ned. En gang i næste uge bliver banderne sat op, og så er vi næsten færdig. Banderne skal have en gang olie.

Banen skulle gerne være klar til vores idrætsdag på onsdag d. 15. juni. Vi håber....

Forsinkelsen skyldes forsinkelser omkring asfaltbelægningen, der brød forstyrrende ind i Tress' planer.

Den officielle indvielse må nok vente til begyndelsen af det nye skoleår.


05/18/05

Så kom asfalten

I dag kom så 1. del af asfaltbelægningen. Fra morgenstunden kom der 2 store lastbiler med asfalt, og omkring middagstid var første lag lagt. Arbejdet fortsætter i morgen, hvor der skal lægges et overfladelag, som er meget fin i overfladen, af hensyn til at fald på banen ikke giver alvorlige "asfalteksemskader".

Elevrådet har også været på "banen" mht. et regelsæt for brug af multibanen i skoletiden. Forslaget blev drøftet på skolebestyrelsesmødet d. 17. maj. Elevrådet laver nu en endelig afpudsning af forslaget i samarbejde med skolelederen.

På skolebestyrelsesmødet blev der også drøftet et regelsæt for brugen af banen uden for skole- og sfotiden som er kl. 8.00 - 16.30 på hverdage). Ønsker foreninger og andre organisationer at bruge banen, sker udlån i henhold til gældende regler for lån af kommunale lokaler.

Herudover er skolebestyrelsens holdning at banen efter skoletid stilles til rådighed for skolens brugere og områdets beboere, således at den kan være til gavn og glæde for alle.

Skolen er ansvarlig for banens sikkerhedsmæssige stand, men uden for skoletid sker brug af banen på eget ansvar.

 

 

05/13/05

Så er det næsten klar til asfaltering05/11/05

Arbejdet går videre


Der er gjort klar til bandestolperne. Belægninsgsten reetableres.
Mens vi venter ....

så øves der i hockey i læskurene.05/03/05

.Ved dagens byggemøde, blev der lavet status på projektet, som er rykket lidt i forhold til den oprindelige plan pga ventetiden på kranen. Asfaltering i uge 20 lige efter pinse og opsætning af bane i uge 21.

05/02/05

Arbejdet skrider fremI dag blev der planeret og lagt stabilgrus på banen. Det kunne næsten knibe med at alle maskinerne kunne komme til.

Det forventes at der kan asfalteres umiddelbart efter pinse.

04/29/05

"Børnearbejde" på Brorsonskolen

I dag blev 8. klasseeleverne inddraget i vores multibaneprojekt, idet der i første omgang ikke var blevet fjernet det rette område med sf-sten.

Da stenoptagening var skolens opgave jf kontrakten måtte der findes en hurtig løsning. Arbejdet skulle være færdig til mandag morgen.  Der skulle optages sten i 60 cms bredde hele vejen rundt om banen.

8. klasserne blev adviseret i går via en telefonkæde at man ikke skulle komme i festtøj, da der var brug for deres arbejdskraft til stenoptagning i 1-2 lektioner.

Her til formiddag tog eleverne godt fat, og efter 45 minutters arbejde var de resterende sten taget op og lagt på paller. Det var nogle energiske elever, der med godt samarbejde klarede denne opgave og som efterfølgende fik en velfortjent sodavand.

04/28/05

Kanter gøres klar

05/27/05

Så røg flagstangen
05/22/05

Sådan ser indkørselspartiet ud nu04/21/05

Multibanen

Så blev husene flyttet.

Fra morgenstunden belv der arbejdet på at klargøre kran og huse til "svæveflyvningen".

Omkring kl 10 blev der meldt klar, hvorfor der blev givet forlænget frikvarter til alle klasser. Det blev et meget langt frikvarter; men da det endelig lykkedes var det imponerende hvor let og hurtigt det første hus blev flyttet.

Der vil senere i dag komme en billedserie fra flytningen.

Se de første billeder herunder
Så blev husene flyttet


04/14/05

Husene flyttes i næste uge


Kranen der skal flytte vore to "tvillinger", kommer først i beyndelsen af næste uge, formodentlig tirsdag d. 19. april. Forsinkelsen skyldes at der lige var et sted der skulle bruges 12 kraner!!!

Alle SF-sten er nu fjernet, så når husen er fjernet, går entreprenøren i gang med at lægge afløbsrør m.m.

04/11/05

Det går fremad

Der er rigtig gang i optagningen af sten, så entreprenøren kan komme videre med arbejdet.

Der bliver samtidig klargjort til at vore to "tvillingehuse" kan flyttes ud af skolegården.

Det forventer vi vil ske onsdag eller torsdag i denne uge. Der kommer en kran der i et snuptag kan flytte husene ud til de planlagte ståsteder ved indkørslen til skolegården.

 

 Til toppen

04/07/05

Multibane på banen!

I fredags underskev skolelederen på Brorsonskolen en kontrakt med leverandører af multibanen, Tress, samt en kontrakt med entreprenør Svend B. Thomsen om anlæggelse af banen.

En samlet kontrakt på ca. 400.000 kr. Multibanen er et fællesprojekt for skolen og Troldedynastiet, og har været længe undervejs. Der er skolens overførte overskud fra de sidste 2 år der bruges til at financiere projektet.

I dag gik beskæftigelsescenteret i gang med at fjerne de første sten i skolegården. Når de er færdige skal "husene" løftes ud af skolegården, for at blive genplaceret på arealet ud mod sportspladsen.

Når husene er fjernet skal eleverne fra de større klasser være med til at fjerne sf-stenene, således at entreprenøren kan få anlagt asfaltbanen, hvor multinanen skal placeres.

Multibanen forventes færdig i maj mdr.

En multibane er et idrætsareal, hvor der kan dyrkes forskellige boldspil. Der vil være en håndbold-/basketballbane på ca 15x32 m, samt 2 basketballbaner på tværs. Banen kan også bruges til fodbold, hockey, vollyball m.m. samt om vinteren til skøjteløb.

Vi forventer at banen bliver et stort aktiv i vores idrætsundervisning, frikvartererne samt for områdets børn i fritiden.

Følg med her på hjemmesiden, hvor langt vi er.


Multibane som den kommer til at se ud. Der vil være bander hele vejen rundt, samt påmonteret basketballstativ på målene og banderne.

Til toppen