05/01/12

Brosonania gav overskud!
Virksomhedsoverskud inden løn

Nu er regnskabet for minisamfundet Brosonania afslutet og som tidligere meddelt lukkede vi ned mens vi stadig var solvente.

Der kom 70.000 dkr ind i samfundet samtidig med at Brorsonskolen udbetalte lønninger for 22.000 kr.

Indtægterne i virksomhederne rundede de 320.000 br (160.000 kr), udgifterne androg 172.000 br (86.000 kr)

Der kan nu funderes over hvordan 92.000 kr kan blive til 160.000 kr! Er all pengene blevet brugt ca 2 gange inden for Brosonanias mure?

Faktum er at Brosonania har afleveret 50.000 broneter til Brorsonskolen.

Disse bliver nu vekslet til mere gangbar mønt (25.000 kr) som vil blive ovedraget til elevrådet med henblik på at komme med forslag til hvordan pengene kan komme hele skolen til gavn.

Igen en tak til alle for en stor opbakning til vores minisamfundsprojekt. Måske genopstår Brosonania af sin dvale i en ny skikkelse om nogle år?

Vi evaluerer nu på projektet for at luge skævhederne ud og sørge for at de gode ting bliver fremmet i et nyt idealsamfund.

03/23/12

Dag 4

Dag 4 er en underlig dag. Det er dagen hvor det hele måske er slut og samtidig forbereder man sig til en byfest der skal slå alle normer for sådanne arrangementer.

Nogle virksomheder kunn ikke betjene de daglige kunder, da de producerede til byfesten; men det nød andre godt af.

En del borgere har oplevet at blive fyret fra ders job pga. manglende engagement, andre er blevet arbejdsløse fordi cheferne havde misforstået deres ledelsesansvar. De har simpelthen sagt op - en del har fundet nyt arbejde. Mismodet over samfundets ophør og tilbagevenden til Varde Kommune er der der er så påvirkt af at de ikke har fundet på andet ende at være kriminelle og afprøve politiets evner til at finde disse forbrydere. De glemte, at det ikke var matadorpenge vi arbejdede med; men rigtige pnege i et andet udseende.

Men dette må ikke overskygge det væsentlige, at mange børn har oplevet forældrenes dagligdag på egen krop og det har givet anledning til rigtig gode snakke over køkkenbordet derhjemme. Det er måske den bedste effekt af vores emneuge!

Den snak derhjemme bevirkede at turisttilstrømningen til idealsamfundet Brosonania blev enorm og hvor var der en dejlig stor opbakning til vores byfest. Tak til alle for den store opbakning.

Fik du ikke bladet SCOOPE så kan det bestilles på brorsonskolen@(if you can see this please update your browser)varde.dk

Vi har vurderet, at der har været ca 1500 forældre, børn og medarbejdere i løbet af byfesten.

I Brosonaniatermer blev der fra udlandet tilført samfundet 70.000 dKr. + det beløb på 15.000 kr som blev udbetalt i løn fra Brosonania i borgeløn. Så der har været en kæmpe onmsætning. Vi er solvente når vi vender tilbage til Varde Kommune.

Det kan de så vær glade for :-)

Overskuddet, der ser ud til at tegne sig efter at alle regninger er betalt, vil komme alle elever til gode.

03/21/12

3. dag


3. dagen. Der er lidt opbrud i strukturen. En del borgere har været meget rundt i Brosonnia og set på arbejdsvilkår i andre virksomheder. De har kalkuleret, at ved at flytte arbejdspladsen så kan man tjene det samme med mindre indsats!!! Det har betydet at arbejdsstyrken har flyttet sig fra nogle områder til andre områder. Der er opstået nye fimaer. Vi har oplevet borgere, der bliver fyret fordi de holder for lange pauser og en direktion der siger op og overlader virksomheden til sig selv uden at sikre virksomheden kan køre videre. Drømmen om de let tjente broneter leves ud. Nogle finder ud af, at der skal arbejdes for en indtjening. Det er ikke nok at have et godt tilbud, hvis publikum ikke opdager at man har et godt tilbud.

Der er stadig forrygende travlt mange steder. Der produceres på livet løs både til salg her og nu og til den stor byfest der skal løbe af stabelen torsdag aften.

Vi har en klar fornemmelse af, at der har vært falskmøntere på spil, idet nogle nogenlunde vellignende kopier er blevet sat i omløb. De skyldige er ikke fundet endnu. Brosonanias politi er sat på sagen.

I banken er man dog fortrøstningsfulde og byrådet føler heller ikke at økonomien er truet af disse falskmøntere. De har besluttet at give de gode borgere i Brosonania skattelettelse torsdag. Borgmesteren har jo et valgløfte der skal indfries. Det betyder 0% i skat torsdag (=dobbelt dagløn).

Tilbagemeldinger fra udlandet, specielt fra vores borgeres overnatningssteder (bed and breakfast) viser at mange af vore borgere reflekterer over det samfund de er en del af. Mange positive tilkendegivelser, der tyder på en turistinvasion torsdag specielt fra opholdsstederne, hvor ønsket om at se dette forrygende idealsamfund er vakt.

Det tilrådes dog vore udenlandske gæster at komme til samfundet på en sådan måde at områdets natur ikke lider overlast. Kun absolut nødvendig kørsel er tilladt. Kan man komme uden brug af firhjulet køretøj er det tilrådeligt. Brug den to-hjulede eller to-benede ;-)

 

03/20/12

Dag 2


Klik for at læse Varde Kommunes oplæg til topmødet

Man kan mærke at første dags usikkerhed om hvad man kan og hvor man må være er gået over til at være trygge rammer. Der er en summen af liv og produktivitet overalt hvor man kommer.

Dette var også dagen for det store topmøde med Varde Kommunes topforhandlere borgmester Gylling Haar og kommunaldirektør Max Kruse. Der var jo sendt bud om hvad hensigten fra disse herres side var med mødet.

Vores byråd var forsamlet hele formiddagen for at sikre en velgennemført forhandling i hyggelige omgivelser. Og man forberedte sig også på at have de gode argumenter med til forhandlingerne.

Verdenspressen og Brosonanias egne mediemedarbejdere var på pletten da gæsterne ankom og belv modtaget af velkomstkommiteen. Først var der rundvisning og derefter topmøde. Ved disse to arrangementer belv vore gæster forvisset om at vi var en fredelig enklave, der levede i ordnede forhold og var lovlydige borgere i det nye samfund.

Selv om vores nabokommune med "ufine" midler forsøgte at underminere vores økonomi ved at lade vores samfund tilflyde gratis kulinariske goder som lokkemad til at vende tilbage til Varde, så forløb topmødet i fred og fordragelighed og vore udenlandske gæster kunne med sindsro forlade området igen i sikker forvisning om vi ikke ville blive et nyt Christiania; men de ville forbeholde sig retten til at afkræve Brosonania et ikke uvæsnetligt beløb for alle murstenene samt også at lade sig betalt for den goodwill som området har erhvervet sig i tiden i Varde Kommune. Vores borgmester mente dog, at denne goodwill skulle komme Brosonania til gode :)

Vores startkapital, som vi jo har lånt hos Varde Kommune kom også under tryk, da der ikke var helt tillid til at vi kunne betale tilbage; men lige som Varde kommune forlader sig på turistindtægter kunne vores borgmester også kundgøre at dette ville også være et stort økonomisk aktiv for Brosonania og vi så frem til den helt store turistinvasion til byfesten på torsdag, hvor det vil vise sig om der fra udlandet er tillid til dette lille trygge samfund.

Topmødet blev afsluttet med en festmiddag med underholdning i den italiensk inspirerede restaurant Bambini. 5 kokkehuer til dem!

Dagen sluttede som den begyndte i fred og ro.

Valuta indtjening var på 10665 dKr (21270 Br). Og Valutareserverne holdt stand.

 

03/19/12

Dag 1


Så kom Brosonania i gang.

Samfundet startede for fuld damp mandag morgen og borgerne kunne ikke vente med at få fingrene i broneterne. Lang kø hos Nationalbanken var et klart signal om at der var købekraft i de nye borgere.

Byrådet satte sig straks sammen for at drøfte omfanget af deres politiske muligheder. Borgmesterens lovning om skattenedsættelse blev vist glemt i kampens heder; men der blev besluttet kommunale investeringer i kulturelle arrangementer, givet tbevillinger til teater og kunstakademi. Bestil gadeskilte så byens borgere også kunne finde rundt, i stedet for at på på nogle underlige koordinater. Der blev lavet bødetakster og love så politiet også havde noget at forholde sig til.

Ude i samfundet var der stor travlhed og omsætningen gik strygende denne første dag. Lidt bekymrede miner var der dog hos noge økonomiansvarlige i de virksomheder der havde mange lærlinge ansat til en faglærts løn. Kunne det nu løbe rundt. Nationalbankens konsulent har derfor lovet at lave en regnskabsoversigt hvor kun produktionsomkostninger og salg af varer og ydelse ville fremgå.

Dagens veksling indbragte fremmed valuta på 15264 dKr (30528 Br) samtidig var der udbetalt lønninger for 9000 Br samt udbetalt fra virksomhedskontiene til dagens kassebeholdning på 12700 Br. Der var trykt 45000 Br, så pludselig var bankens valutareserver opbrugt. Godt vi kan trykke vore egne penge!!!!

Mange var trætte efter dagens arbejde.

Efter Alm lukketid i Brosonania kom der med depesche et dokument fra Varde Kommune. Dette blev overbragt borgmester Stine ved morgenmødet 2. dag. Brevet indeholdt slet skjulte trusler og vigtige punkter til følgende dags topmøde.

03/18/12

Så går Brorsonania i luften


Broneter

Så er de sidste forberedelser til udbrydersamfundet Brosonanias selvstændighedsdag lavet.

Pengemaskinen har været rødglødene og med baggrund i et udlandslån hos Varde Kommune er der skabt sikkerhed for værdien af Broneterne.

Kursværdien er 2 Broneter for 1 dKr.

I banken vil der være et vekselgebyr på 1 Bronet for hver påbegyndt 10 kr der veklses. Under 10 kr (20 Broneter) = 1 Bronet i gebyr. 10-20 kr = 2 broneter i gebyr osv.  Dog max 5 broneter i vekselgebyr.

Der er givet en kassekredit til alle virksomheder, så de har en startkapital. Så er det jo spændende om denne kapital også kan betales tilbage til banken. Det vil vise sig i løbet af ugen.

Alle skulle nu være ansat i de 75 virksomheder der er startet i Brosonania. Nogle er allerede fusioneret, så medarbejderskaren bedre kan udnyttes og direktørlønningerne holdes ned.

Fra Varde Kommune rasles der med sablen da man er bange for at for mange borgere vil søge til dette nye samfund. Der tales om betalingsring rundt om området :-). Dette vil selvfølgelig indgå i de alvorlige forhandlinge, der skal gennemføres på tirsdag d. 20. marts kl 11, hvor borgmester og kommunaldirektør fra Varde kommer til topmøde med Brosonanias toppolitikere.

 

03/13/12

Borgmestervalg


Kalle og Stine. Det nye par i Brosonanias politik

Brosonanias borgmester blev i dag valgt på et folkemøde, hvor samfundetes ældste (7.-9. klasse) var mødt op for at lytte til de to kandidater (Nicoline V. Gregersen og Stine V. Jensen).
Blå (Stine sammen med Kalle Kehlet) og rød fløj (Nicoline sammen med Mathilde Lindgaard) argumenterede med hinanden om sociale værdier og liberale erhvervs muligheder i et sådant samfund.
Fra salen blev der efterspurgt mere konkurrence mellem virksomhederne for at markedskræfterne kunne virke, så monopoler blev brudt. Blå blok argumenterede for skattenedsættelse som en parameter til at få samfundshjulene i gang. Rød blok ville fasthold skattetrykket for at sikre bedre social lighed. Der måtte godt være forskel i lønniveau; men ikke så stort skel. Skatten skulle sikre mod social ulighed. Arbejdsløshed var også et gennemgående tema i debatten.

Efterfølgende brugte borgerne deres demokratiske ret til at vælge deres borgmester. Det foregik elektronisk med vores nye activ voting system. Blå blok vandt med 167 mod 33 stemmer.

Ny borgmester er Stine Vagtborg Nielsen og viceborgmester er Kalle Kehlet.

 

03/13/12

Billeder fra borgmestervalget

03/01/12

Pressemeddelelse


Så er det en realitet (næsten). Brorsonskolen har nedlagt sig som kommunal skole, og er blevet selvstændig.

Brosonania er en realitet. En selvstændig enklave i Varde Kommune.
De erværdige borgere i Brosonania vælger deres førstemand til borgmester i næste uge. Borgmesteren skal sammen med sit byråd udstikke retningslinjerne for et samfund i udvikling, hvor der er trivsel og ingen arbejdsløshed, og hvor sparerunder er et fremmedord.

Til brug for dette er der oprettet en nationalbank, som sørger for at alle borgere har Broneter på lommen, idet de uden tøven veksler den udenlandske valuta DKr til de mere respekterede Broneter. Mod gebyr. Kursen er 200 Broneter for 100 DKr. Der er en meget restriktiv valutakontrol. Der kan kun handles med Broneter – og Broneter kan ikke udføres til brug i ”udlandet”.

Brosonania er et spejl af den verden der er udenfor muren, idet der er mange servicevirksomheder og få producerende værksteder, i alt 87 virksomheder der starter – så er det spændende om de kan overleve. Men ved højteknologisk effektivitet så skal det nok vise sig at de kan sikre samfundets beståen.
Byrådet har fingeren på pulsen hver dag og fastsætter på dagens byrådsmøder hvor stor skatten skal være. Den er ved starten 50% af indtægterne. De skal også tage stilling til om transportfirmaet skal have monopol på transport til og fra udlandet, eller om det er tilladt de enkelte virksomheder at etablere en sådan ordning. I et samfund som er præget af de frie markedsmekanismer er det selvfølgelig uhørt at nogen skal have monopol? Det skal nok blive diskuteret.
Det eneste der selvfølgelig ikke står til diskussion er nationalbankens monopol, både på valutaomveksling og som pengeformidler. De fastsætter også selv deres gebyrpolitik. Til gengæld påstår de, at de er til for alle kunder både private og virksomheder. Så derfor har bankdirektøren fået indrettet eget mødelokale, hvor private såvel som direktører for virksomheder kan få råd og vejledning om deres økonomiske forhold.
Brosonania har ikke brændt alle broer til det omkringliggende samfund, idet der søges opretholdt venskabelige forbindelse til familie og forretningsdrivende i Varde, som også er velkommen til at bese vores idealsamfund. Der vil være topmøde med Vardes borgmester tirsdag d. 20.3. kl. ca. 11. Der vil sikkert også være en landskamp i fodbold mod nabolandenes fodbolddrenge. Brosonania er klar!! Nationalteateret indbyder også udenlandske gæster til sine forestillinger.
Brosonania har til formål at bevidstgøre store som små om de ting der får i et samfund til at fungere. Under forberedelsen har vi konstateret at de unge mennesker har mod på tilværelsen. Direktøren i de forskellige virksomheder blev udpeget for kort tid siden og mange af dem har vist stort talent for virksomhedsledelse. Alle skulle nu være ansat i virksomhederne, således at de eneste der er arbejdsløse mandag morgen d. 19. marts  er Brosonanias arbejdsformidling.
Lønnen indgår hver dag på kontoen. Men for at alle kan se, at det betaler sig at arbejde, så bliver lønnen udbetalt ude i virksomhederne i klingende kontanter (Broneter) som i gamle dage.
Selv om Brosonania er en enklave, så er byen åben for alle, og der vil torsdag aften kl. 17-19 være stor byfest for venner af Brosonania er velkomne og  hvor der sikkert vil være mange udsalgstilbud.

02/04/12

Så skal der ansættes direktører

Nu er ansættelserne gået i gang. Konsulenterne har fået at vide hvilke firmaer de skal være konsulenter for.

Der er ca 90 virksomheder. De skal alle have en direktør.

Disse annonceret konsulenterne efter i uge 6. Ansøgningen til direktørstillingerne skal være afleveret senest på fredag d. 10. februar

Herefter ansættes alle medarbejderne. Se tidsplanen i nedenstående link

Er du nysgerrig på mere information så se her:

Orientering til konsulenter (med ret til ændringer ;)

Dag vil være en dagløn til alle medarbejdere, konsulenter og direktører afpasset efter det ansvar som man har som leder og konsulent. Daglønnen udbetales i Broneter og skal selvfølgelig bruges i samfundet. Dog skal der som alle andre steder betales skat før udbetaling.

08/10/11

Brosonania...

Blev navnet på vores minisamfund - det var eleverne i 4.c der havde fundet på det. De har hver især vundet en ekstra dagløn.

Pengene hedder BRONETER - her var det 3.a der vandt en ekstra dagløn.

Pengenes udseende blev vundet af 8.c.

De får dog til opgave at udfærdige 5 forskellige pengesedler, med hver sin værdi og billede af kendte personer fra BROSONANIA.

I løbet af de kommede måneder vil der blive oprettet forskellige firmaer/forretninger og der skal ansættes det nødvendige personale.

Når alt dette er på plad inden jul, vil Varde Kommune få besked om at Brosonania ønsker sin selvstændighed, så vi selv kan styre økonomi, undgå finanskriser, arbejdsløshed o.m.m ;-)

 

 

 

04/27/11

Brorsonskolen laver minisamfund

I går blev alle elever på skolen introduceret til vores kommende fælles projekt – Mini Samfund.

Projektet skal løbe af stablen i uge 12 – 2012, så der er jo selvfølgelig lang tid til, men mange ting, som inden skal falde på plads.

I korthed kan fortælles, at vi i en uge danner vores eget samfund med alt, hvad dertil hører.

Vi skal have vores egen valuta, som jo naturligvis kun kan bruges på skolen. Vi skal have vores eget byråd, vores egen bank og naturligvis en masse virksomheder, så der kan komme gang i omsætningen i samfundet. Alle elever skal ansættes i virksomheder, hvor de tjener penge til brug i de andre virksomheder. Alle virksomhederne skal naturligvis have en direktør og vil få tilknyttet en konsulent i form af en lærer.

Lige nu er der udskrevet 3 konkurrencer. Hvad skal vores samfund hedde? Hvad skal vores penge hedde? Og hvordan skal pengene se ud? Konkurrencerne er klassekonkurrencer og præmierne er en ekstra dagløn til alle i klassen.

Konkurrencen afsluttes den 16. maj og vinderne findes derefter.

Ellers er tidsplanen, at vi inden jul skal have alle elever ansat i virksomheder.

I uge 12 – 2012 går det så for alvor løs, og der arbejdes og handles i virksomhederne.

Ugen slutter med en stor byfest torsdag aften for forældre, søskende osv.

Fredagen bruges til at afvikle virksomhederne, evaluere og rydde op.

I vil naturligvis få meget mere at vide om projektet, følg med på denne side. Menn måske bliver der allerede nu talt ved middagsbordet om, hvad man kunne tænke sig at arbejde med og hvad et samfund egentlig er.

Med venlig hilsen

Ledelse og lærere på Brorsonskolen


Den røde streg angiver grænsen mellem "udlandet" og Brorsonskolens Minisamfund.

04/27/11

Konkurrencer


Konkurrenceplakater