06/15/05

Idrætsdag 2005

På en dag hvor sommeren viste sig fra den bedste side, holdt Brorsonskolen sin idrætsdag.

Det blev en vellykket dag, hvor multibanen rigtig blev taget i brug. Derudover var der livlig aktivitet i Lunden, Fritidscenteret, svømmehallen, skolens sportsplads og skolegården.

Se billedgalleri her.

 


06/15/05

Dimission 2005

Her til aften afholdt Brorsonskolen dimission af 9. og 10. klasseeleverne.

Der blev holdt tale af skoleleder Oluf Nissen, skolebetyrelsesformand Anette Krog-Meyer. efter pausen med snitter og vands/vin blev afgangsbeviserne..... se mere


Til toppen

06/13/05

Brorsonposten juni 2005

er på gaden igen fra mandag d. 13. jun

Alle familier vil få et eksemplar med hjem.

 

Se Brorsonsposten her

 

06/12/05

7.b på afslutningstur


7.b fik en herlig afskedstur med overnatning i Blochsgård med forældrerådet, samt hjælp til hele turen fra alle forældrene. Vejrguderne var med os, bortset fra modvind de første 15 km, så skinnede solen resten af dagen. Se mere her

06/09/05

Program for Idrætsdag 15.6

Onsdag afholder Brorsonskolen sin årlige idrætsdag for 0.-8.klasse.

Idræstdagen starter kl 8.00.

De enkelte klasser har fået/får besked om hvor de skal møde.

 

Der er tilrettelagt et alsidigt program tilpasset de forskellige alderstrin.

3.-8. klasse møder kl 8.00 - 12.30.

 

På Brorsonskolen

Fodbold  på sportspladsen 5. og 6. årgang

basketball på multibanen

alternativ rundbold

 

I Lunden

Skovstratego 3. og 4. årgang

Pointløb

 

Fritidscenteret

Beachvolley 7. og 8. årgang

fodbold

håndbold

 

Indskolingsolympiade

0.-2. klasse har indskolingsolympiade sammen med de nye børn til børnehaveklasserne. Der vil være indmarch, åbningstale, kampråb og mange aktiviteter herunder cykling på BMX-bane, en tur i svømmehallen og stjerneløb.

Start kl 8.00 - 11.45

 

Eleverne skal vær praktiks påklædt hjemmefra og medbringer madpakke og noget at drikke.

 

 

Idrætsdagsudvalget

Til toppen

06/02/05

Indskrivning af nye børnehaveklasser

I dag fik skolen besøg af vores kommende børnehaveklasser. Kl. 16 troppede forventningsfulde børn og voksne op på skoletorvet for at se klasselærerne og ikke mindst de klassekammerater man skulle gå i klasse med.

Der starter 3 nye børnehaveklasser efter sommerferien med ca 55 børn.

Skoleleder Oluf Nissen bød velkommen, og delte derefter børnen ud i de klasser de skal gå i fremover.

Eftermiddagen var tilrettelagt således, at..... se resten af artiklen her

 

 

Til toppen

06/06/05

Modeshow i 5.a

Som afslutning på årets arbejde i håndarbejde, har 5.a lavet et modeshow, som de viste for særligt indbudte gæster.

Der var mange flotte kreationer, fremført af supermodeller fra 5.a

Se billederne fra modeshowet her.

06/02/05

Det regnede i Århus...= færdig multibane!


Den færdige bane

så derfor valgte firmaet TRESS at tage til Varde, for at færdiggøre vores multibane.

Så kl 8.30 i morges kom en stor lastbil med materialer, og kl 16 var banen færdig til brug. Der skal dog lige laves en reparation af asfaltbelægningen for at al vandet kan løbe væk.

Se billederne på denne side

Til toppen

05/31/05

Retningslinier for brug af multibanen

Skolebestyrelsen og elevrådet har udarbejdet nogle retningslinier for brugen af multibanen, når den bliver færdig. Elevrådet skal bl.a stå for at lave en turnusordning for klassernes brug af banen i frikvartererne.

Se retningslinierne her.

05/29/05

En hilsen fra Dubai

Vi har modtaget en beretning fra (vores udsendet medarbejder) Tanja Petersen.

Nu er det efterhånden et halv år siden, jeg forlod Brorsonskolen og min stilling i Troldedynastiet, så derfor er det vist ved at være på tide at sende en hilsen hjem for at fortælle, hvordan det er at bo i et andet land.

Jeg forlod Varde for en 2 årig periode for at bosætte mig i Dubai sammen med min kæreste, der har fået arbejde i en dansk virksomhed.

Det var selvfølgelig ikke uden betænkeligheder, at ..... se resten af beretningen her

05/20/05

Sidste skoledag 9. og 10. kl.

Fredag var sidste skoledag for 9. og 10. klasse.

Traditionen tro blev 10. klasses klasselærer transporteret på værdig vis til skolen. Der var dog en vi fremgang fra sidste år for klasselærer Per Hansen, idet æslet fra sidste år var skiftet ud med en Chervolet Camaro. et par skønnedamer var der også plads til .

10. klasse havde inviteret deres lærere og skolens ledelse til morgenkaffe og en enkelt. 9. klasserne hodt morgenkaffe sammen med deres klasselærere.

Traditione tro gik turen for 10. klasse derefter rundt i klasserne for at uddele flødekarameller. Det vakte stor jubel. Derefter var der underholdning i festsalen. 10.klasse havde her arrangeret en gang Gær og Grimasser mod 9. klasse. 10. klasse vandt. Temaerne her var begivenheder som 10. klasse havde oplevet i løbet af det sidste skoleår.

 Til toppen

05/22/05

9. c på afslutningstur

9.C har hodt afslutningstur.

Inden afgangsprøver og det virkelige liv efter 9. års obligatorisk skolegang tog 9.c på en herlig afslutningstur den 17. maj, hvor solen skinnede om kap med den grønne bøgeskov ved Karlsgårde Sø.

Torben Berthelsen, SSP Varde, var lejet til at arrangere diverse teambuildingsmomenter, hvor alle blev udsat for øksekast, bodyboksning, synkronski og helikopterflyvning.....

Se her hvad der kom ud af det!

Til toppen

05/19/05

Skolebestyrelsesmødet 17. maj

Så er referatet fra skolebstyrelsesmødet d. 17. maj klar på skolebestyrelsens side.

 


05/19/05

Prøveplan og bogaflevering

Her dagen før sidste skoledag, er prøveplanen og retningslinier for bogaflevering for 9. og 10. klasse lagt på hjemmesiden. Se dem her.

05/18/05

Store filtdag i 4. klasse

Ved den sidste fagdag i april, havde 4. klasse fagdag i håndarbejde. Der skulles laves filt, og efterfølgende skulle børnenes..... se mere her

05/18/05

Multibanen

I dag kom så 1. del af asfaltbelægningen. Fra morgenstunden kom der 2 store lastbiler med asfalt, og omkring middagstid var første lag lagt. Arbejdet fortsætter i morgen, hvor der skal lægges et overfladelag, som er meget fin i overfladen, af hensyn til at fald på banen ikke giver alvorlige "asfalteksemskader".

Elevrådet har også været på "banen" mht. et regelsæt for brug af multibanen i skoletiden. Forslaget blev drøftet på skolebestyrelsesmødet d. 17. maj. Elevrådet laver nu en endelig afpudsning af forslaget i samarbejde med skolelederen.

På skolebestyrelsesmødet blev der også drøftet et regelsæt for brugen af banen uden for skole- og sfotiden som er kl. 8.00 - 16.30 på hverdage). Ønsker foreninger og andre organisationer at bruge banen, sker udlån i henhold til gældende regler for lån af kommunale lokaler.

Herudover er skolebestyrelsens holdning at banen efter skoletid stilles til rådighed for skolens brugere og områdets beboere, således at den kan være til gavn og glæde for alle.

Skolen er ansvarlig for banens sikkerhedsmæssige stand, men uden for skoletid sker brug af banen på eget ansvar.

 

 


Før og (næsten) efter

05/15/05

Multibanen

Nu nærmer det sig at multibanen er klar. Umiddelbart efter pinse skal banen asfalteres, og så varer det ikke længe før bander er sat op. Se billeder fra den sidste uges arbejde.

Til toppen

05/12/05

Forårskoncert 2005

I dag blev skolen forårskoncert afholdt. Et velbesøgt arrangement, hvor elever fra 1. -5. klasse viste resultatet af noget af musikundervisningen fra årets løb.

Det blev en rejse i musikken indrammet af skolens kor, der havde taget HC.Andrersen til sig. En rejse fra de spæde barnestemmer i 1. klasse over sang og dans, rytmik, cha-cha i 2. klasse til 5. klasserenes sang, dans og rytme, krydret med el-bas og trommer. Enrejse i msuikken fra HC.Andersne over 60 érne til nutidens korsang.

Samtidig med koncerten havde sløjd, billedkunst og håndarbejde udstillet elevarbejder i skolens foyer.

 

Se billeder fra aftenen her

 

 


Til toppen

05/12/05

Børnehaveklasserne på Fiskerimuseum i Esbjerg

De 3 børnehaveklasser besøger tirsdag, den 17. maj Fiskerimuseet i Esbjerg. Eleverne møder i deres klasselokaler kl. 8oo. 

 

 

På Fiskerimuseet får eleverne mulighed for at se de forskellige fisk.....se mere her

05/09/05

Blå mandag

Efter veloverstået konfirmation, startede 7. klasserne her til morgen på Blå-mandagsturen til Århus.

Denne tur arrangeres af Varde Kommunale Ungdomsskole.

 

Til toppen

05/04/05

Forår på Brorsonskolen

Tag en rundtur omkring skolen, og kom i forårsstemning.

05/04/05

3. a på Fanø

3.a har de sidste 3 dage været på lejrskole på Fanø.

Se kort beretning og billeder her

05/03/05

Ny elevrådsformand

Elevrådet valgte i dag en ny formand for det næste skoleår.

Det blev Thomas Hansen, 8.a, som overtager hvervet efter Mads Hald.

Thomas skal sammen med Gyrith Paulsen repræsentere eleverne i skolebestyrelsen.

 

05/02/05

Gys og Gru

!. klasserne afholdt i forrige uge en temauge om Gys og gru. Se artikel.

Her er et par billeder fra ugen.

05/01/05

"Børn og Bigband" i Musikhuset, Esbjerg

Elever fra skolens Store kor var i weekenden deltagere ved en stor koncert i Musikhuset, Esbjerg. Koncerten var et samarbejde mellem Vestjysk Musikkonservatorium og Ribe Amts Rytmiske Ensemble - RARE. med temaet "Børn og Bigband".  Omkring 500 elever fra forskellige skoler i Ribe Amt deltog.

Det blev en storslået koncert med masser af blæs, fremragende musik og sang. Deltagerne modtog stående klapsalver fra en stuvende fuld sal. En herlig oplevelse. (VH).

Til toppen

04/29/05

Skriftlige afgangsprøver

Så er de skriftlige afgangsprøver i gang for 9. og 10. årgang.

Torsdag var det matematik for 9.  klasse om formiddagen, og 10. klasseprøve fra 14 -18.

I dag fik 10. klasse lov at starte med skriftlig engelsk, medens 9. klasse mødte over middag for at tage retstavningsprøven.

Prøverne fortsætter i næste uge med dansk stil for 9. og 10. og skriftlig tysk for 10. klasse.

9. og 10. klasse har sidste skoledag d. 20. maj. De mundtlige prøver starter mandag d. 23. maj.

 

04/29/05

"Børnearbejde" på Brorsonskolen

I dag var skolen nødsaget til at inddrage 8. klasseeleverne i vores multibaneprojekt, idet der i første omgang ikke var blevet fjernet det rette område med sf-sten.

Da stenoptagening var skolens opgave jf kontrakten måtte der findes en hurtig løsning. Arbejdet skulle være færdig til mandag morgen.  Der skulle optages sten i 60 cms bredde hele vejen rundt om banen.

8. klasserne blev adviseret i går via en telefonkæde at man ikke skulle komme i festtøj, da der var brug for deres arbejdskraft til stenoptagning i 1-2 lektioner.

Her til formiddag tog eleverne godt fat, og efter 45 minutters arbejde var de resterende sten taget op og lagt på paller. Det var nogle energiske elever, der med godt samarbejde klarede denne opgave og som efterfølgende fik en velfortjent sodavand.


klik for flere billeder fra dagens arbejde

04/28/05

Referat fra skolebestyrelsesmøde 18.4

04/27/05

Bustur til Odense

I dag er vore 4. klasser på tur til Odense.

På turen skal kulturhuset Fyrtøjet og H.C. Andersen museet besøges. På Fyrtøjet skal der arbejdes i dramahold. det ene hold laver drama mens det andet hold besøger museet.

Efter frokost skal gå i samlet trop langs Odense å til H.C. Andersens fødehjem. Her skulle der være mulighed for at bruge de lommepenge der brænder i lommen. MAdpakker er medbragtr hjemmefra.

04/23/05

Formanden genvalgt

På skolebestyrelsesmødet d. 18. april var der jf skolebestyrelsens forretningsorden konstituering af skolebestyrelsen for det næste år. Perioden varer frem til 1. april 2006, hvor en ny skolebestyrelse træder til.

Anette Krog-Meyer blev genvalgt som formand.

 

04/23/05

Nye Lejrskoleprincipper

På skolebestyrelsesmødet d. 18. april vedtog Skolebetyrelsen nye principper for afvikling af lejrskoler/skolerejser og ekskursioner. Derudover er der beskrevet hvordan man kan lave klasseopsparing.

Lejrskoleprincipperne er tilpasset skolens budgetmæssige forudsætninger.

 

For næste skoleår gælder at 3. klasse kan komme på en overnatningstur. Denne tur planlægges og afvikles af klasselærer og den til klassen tilknyttede pædagog fra Troldedynastiet.

5. klasse kan afvikle en lejrskole på 3 dage. (ingen ændring).

8. klasse får mulighed for at tage afsted i 5 dage, dette kan dog kun ske hvis 2 klasser slår sig sammen og der deltager 3 lærere. Ønsker klassen at tage afsted alene, så kan turen kun være på 4 dage.

10. klasse har uændret en teambuildingstur i starten skoleåret, en bo-praktiktur til Samsø og en skolerejse til udlandet i slutningen af skoleåret.

 

 

04/22/05

Forårskoncert - Invitation

 

 

Musiklærerne på Brorsonskolen inviterer til vores traditionelle forårskoncert

torsdag d. 12. maj kl 19. Her vil elever far 1. -5. klasse samt skolens kor spille og synge.

Alle er velkomne. Kom i god tid, der vil være trænsel om pladserne.

 

Se forældreinvitationen her.

04/22/05

4. klasse i Lottes sommerhus

Lørdag, den 16. april var 4. A og deres forældre på tur til Henne Mølleå. Vi besøgte klassens gode fe - Lotte Bülow. Vi har besøgt Lotte mange gange. Senest i september, hvor vi havde en dag under temaet "At sanse i naturen". Under vinterstormen var en del af Lottes grund blevet "oversvømmet" med affald fra stranden. Det synes vi i 4. A var meget synd for Lotte, så vi besluttede, at vi ville give hende et "gavekort" på en oprydning.

 

Vi havde en dejlig dag, hvor vi sled i det men også nød solen, varme pølser og kolde sodavand.  (EB)

Til toppen

04/22/05

Forkert ansøgningsfrist

På Varde Kommunes hjemmeside er der angivet en forkert ansøgningsfrist til de ledige stillinger

Se vores jobside

04/22/05

Elevrådsfest

Torsdag aften (21.4) blev der afholdt den årlige elevrådsfest for 3.-5. klasse.

Elevrådet står for alt det praktiske omkring arrangementet, hvor der både er spisning, konkurrencer og dans til et lokalt diskotek.

Elevrådet havde lagt op til en "Temafest" mht. udklædning, og de forskellige årgange kunne selv bestemme temaet.

3. årgang havde valgt at klæde sig ud efter temaet tegneseriefigurer. 4. årgang havde valgt sportsstjerner og 5. årgang valgte regnbuen som tema.

Aftenen startede med pitzaspisning. Festen sluttede kl 20.30.

 

 

04/21/05

Multibanen

Så blev husene flyttet.

Fra morgenstunden belv der arbejdet på at klargøre kran og huse til "svæveflyvningen".

Omkring kl 10 blevv der meldt klar, hvorfor der blev givet forlænget frikvarter til alle klasser. Det blecv et meget langt frikvarter; men da det endelig lykkedes var det imponerende hvor let og hurtigt husen blev flyttet.

Der vil senere i dag komme en billedserie fra flytningen.

Se de første billeder herunder

04/21/05

10. klasse i Prag

I dagene 10. ? 15. april var 10. klasse på studietur til Tjekkiet. En superoplevelse med udfordrende <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />aktiviteter som fx klippeklatring, rapelling, mountainbikecykling i bjergterræn og gummiflådesejlads. Flere elever fik her prøvet deres grænser af, og for nogles vedkommende endda forrykket disse grænser. Der var dog også kulturelle ting på programmet. Klassen besøgte kz-lejren Theresienstadt og blev her sat i den næsten andægtige stemning som et sådan besøg altid afstedkommer. Selvfølgelig blev hovedstaden Prag også besøgt. ?Den gyldne stad? var en imponerende oplevelse. Alt i alt må det siges at klassen på studieturen har fået en oplevelse for livet.

 

Se flere billeder fra turen her.

04/18/05

Hemmelighed - må ikke fortælles til 1. klasse!!!!!!

Kan du bevare en hemmelighed?

Hvis ja, så læs videre; hvis ikke så lad være at for tælle følgende til børn i 1. klasse på Brorsonskolen:

der blev i dag modtaget en flakepost på skolen at en drage har besat skolen. Det er en stinkende børnespisende drage som bygger rede i filmlokalet. For at få dragen til at flygte skal der løses nogel opgaver. Men bare rolig eleverne i 1. klasse skal nok klare ærterne. På onsdag vil en ørn, hvis unger lever af menneskeknogler kredse hen over skolen. Mon ikke også eleverne får bugt med den!

Eleverne vil hver dag få en flaskepost med farlige udfordringer. Hvad opgaverne går ud på bestemmer dragen.

Formålet er at løse opgaver i fællesskab, og blive inspireret til at skrive nogle gode historier.

I ugerne 17-19 har alle 1. klasserne læsekursus.

 

 

Til toppen

04/14/05

Brorsonskolen i Ungdomsparlamentet

Brorsonskolen var igen i år repræsenteret ved Folketingets Ungdomsparlamentsdag.  (se tidligere indslag her 1) 2)

De deltagende var Sabrina Lund Borg, Sanne Grønbech Sørensen og Malene Assenbæk Burgdorf alle 3 fra 8.d.

 

Dagen startede med en velkomst i Landstingssalen, hvorefter de blev sendt ud i de forskellige udvalg. Pigernes lovforslag "Oprettelse af et DNA-registre" var med i retsudvalget. Lovforslaget blev ikke vedtaget i udvalgsarbejdet, men retsudvalget var repræsenteret ved den senere afstemning i i Folketingssalen. Efter at have arbejdet i udvalgene var der frokost for eleverne i "Snapstinget". Herefter var der spørgetime i Folketingssalen, hvor der bla. var besøg af Connie Hedegaard, Lene Espersen og Bertel Haarder. Efter en meget aktiv og seriøs spørgetime begyndte afstemningen af de 12 forskellige lovforslag. Eleverne stemte for 9 ud af de 12 lovforslag - som alle blev afleveret personligt til Statsministeren klokken 16:30 i Landstingssalen, hvor dagen blev afsluttet med en lækker reception. Til selve receptionen var der besøg af bla. Mogens Løkketoft og Niels Helveg Pedersen. Dagen sluttede klokken 17:15 hvor turen gik mod hovedbanegården, her ventede der os et tog mod Jylland. Klokken 21:45 var vi tilbage i Varde, alle meget trætte men med os hjem havde vi en kæmpe oplevelse.

 

Vi ser frem til U.P. 2007

JH

 

Se også billeder fra Ungdomsparlamentets hjemmeside

04/12/05

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

Så er dagorden til skolebetyrelsesmødet klar på skolebestyrelsens side

04/11/05

Trafiksikkerhed i øjenhøjde

2. klassene fik i dag besøg af en stor trailer, der var indrettet til færdselsundervisning.

Formålet var at fortælle børnene hvilke risikomomenter der er ved omgang med store lastbiler i trafikken.

Kampagnen laves af vognmændenes brancheforening, chaufførernes fagforening mfl.

 

Til toppen

04/07/05

Forårsfest 2005

Traditionen tro holdes der hvert år i begyndelsen af april en forårsfest for 0.-2. klasses elever. Forældrerådet i 1. klasse står for madlavningen, og forældrerådet for 2. klasserne hjælper med oprydningen, og der er et rigtigt discotek til der spiller op til dans.

Festen bliver lavet af et festligt publikum, der til dagen havde gjort meget for at lave udsmykning til deres fest.

En rigtig festlig aften, der afsluttes omkring kl 21.

 

04/07/05

Fernisering

Her til aften blev der foretaget en fernisering af 2.a+bs store maleprojekt, som blev påbegyndt på fagdagen i marts måned.

Projektet havde til formål at give elverne en oplevelse og fordybelse i billedkunstens virkemidler såsom grundfarver, blandingsteknik m.m.

Lærerene Anette Bammeskov og Ulrikke Hein havde tilrettelagt, og børnene udførte arbejdet.

Ved en storstilet receptionfor i forhallen ved hovedindgangen for kunstnerne og deres forældre, hvor saft og chips var i højsædet, holdt skolelederen en åbningstale, og udbragte sammen med forsamlingen et hurra for kunstnerne og det flotte resultat.

Efter receptionen gik 2. klasseeleverne til stor fest i festsalen sammen med de andre børn fra indskolingen. Se bertning andetsteds.

Tiltlen på malerierne er "Trivsel" og "Læringsstile".

 

Se flere billeder fra ferniseringen her.

Se billeder fra fagdagen her

 

 


Til toppen

04/07/05

Holger Mobbes!!!

I dag var dukken Holger fobi vores indskoling, sammenmed sin far bugtaleren John Bakdal.

Formålet med besøget var at snakke og fortælle om mobning. Indskolingselverne var meget lydhøre, og var med på at lære en sang om at bekæmpe mobningen.

Holger Rappede og børnene sang med på omkvadet.

Alle elever fiiki efterfølgende udleveret en aktivitetsbog og en forældreinformation.

På hjemmesiden www.holger-mobbes.dk kan man finde yderligere informationer om Holger og hans klasse.

04/07/05

Multibane på banen!

I fredags underskev skolelederen på Brorsonskolen en kontrakt med leverandører af multibanen, Tress, samt en kontrakt med entreprenør Svend B. Thomsen om anlæggelse af banen.

En samlet kontrakt på ca. 400.000 kr. Multibanen er et fællesprojekt for skolen og Troldedynastiet, og har været længe undervejs. Der er skolens overførte overskud fra de sidste 2 år der bruges til at financiere projektet.

I dag gik beskæftigelsescenteret i gang med at fjerne de første sten i skolegården. Når de er færdige skal "husene" løftes ud af skolegården, for at blive genplaceret på arealet ud mod sportspladsen.

Når husene er fjernet skal eleverne fra de større klasser være med til at fjerne sf-stenene, således at entreprenøren kan få anlagt asfaltbanen, hvor multinanen skal placeres.

Multibanen forventes færdig i maj mdr.

En multibane er et idrætsareal, hvor der kan dyrkes forskellige boldspil. Der vil være en håndbold-/basketballbane på ca 15x32 m, samt 2 basketballbaner på tværs. Banen kan også bruges til fodbold, hockey, vollyball m.m. samt om vinteren til skøjteløb.

Vi forventer at banen bliver et stort aktiv i vores idrætsundervisning, frikvartererne samt for områdets børn i fritiden.

Følg med her på hjemmesiden, hvor langt vi er.

Til toppen

04/05/05

H.C.Andersen

Ved en fødselsdag, er det normalt at man får gaver når man er fødselar. Men ved H.C. Andersen er det noget andet.

Det er ham der giver en eventyrlig gave til alle elever i 6. klasse i hele Danmark, Færøerne og 9. klasse på Grønland.

Gaven, en samling af udvalgte H.C. Andersen eventyr, er formidlet af Undervisningsministeriet og H.C: Andersen Fonden.

Gaven vil blive uddelt til 6. klasserne tirsdag.

04/01/05

LUS

Lusetjek-dag torsdag forløb tilfredsstillende; men der er stadig elever der har lus.

Skolen kan kun opfordre til at der sker en mekanisk fjernelse af lus, og at hele familien er med på at det skal ske. Svigter én så ar alle i og uden for familien i fare for at blive smittet.

Vi nærmer os nu en periode hvor luseplagen ikke er så stor, men den vil konstant være der, hvis man ikke er opmærksom.

 

03/22/05

Referat fra skolebestyrelsesmøde 17. marts

Så er referatet fra skolebestyrelsesmødet d. 17.3.05 klar.

Se skolebestyrelsens side

03/21/05

Nyhedsbrev

Ønsker du at modtage en mail når vi har noget nyt at fortælle, så tilmeld dig vores nyhedsmailliste. Klip på linket øverst til højre, eller klik her

 

Philipinerne

Følg Christina Poulsen mfl s oplevelser som lærerstuderende på Philipinerne

03/20/05

Undervisningsmiljø

Brorsonskolen har arbejdet med elevernes undervisningsmiljø. Efter mange komplikationer med umvdatamatarialet, så findes der nu en papirudgave af kortlægningen. Der er efterfølgende udarbejdet en konklusion på matrialet. Se det hele her

03/20/05

Frugttid

I Troldedynastiet har enarbejdsgruppe set på hvilke tilbud børnene har til frugtpausen.<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

De har udarbejdet et værdisæt, samt en række opskrifter til brug i frugtordningen

Se beskrivelsen på Troldedynastiets side

Til toppen

03/19/05

Brorsonposten

er atter på gaden. Alle yngste børn i familien har fået et eksemplar med hjem.

 

03/18/05

Fredagsstemning HCA 200


Fredagen var aflutningrenes dag. 8.klasse brillierede med forskelligt inden for eventyrgenren. 5. klasse havde inviteret deres skolevenner fra børnehaveklasserne til dram i filmlokalet.

Skolen blev pyntet op med forskelligt papirklip.

Se billederne (klik på billedet)

03/18/05

En visionær skole

Skolebestyrelsesn ved Brorsonskolen vedtog på skolebetsyrelsesmødet d. 17.3 forslaget til visioner og målsætning for Brorsonskolen. Klik her for at se visionerne.

03/17/05

En torsdag på Brorsonskolen


klik på billedet

Se stemingsbilleder fra en torsdag formiddag på Brorsonskolen.

En dag fyldt med drama, eventyr, fordybelse.

der var faglige opgaver, og skønlitterære opgaver. Fingerfærdighed og snilde.

En dag der oste af at her fejrede man en eventyrfortæller.

03/17/05

HC. Andersen i indskolingen

H.C. Andersenugen fejres overalt på skolen. Der er gang i eventyrdigtningen, og dramatisering af evntyrene.

I indskolingen har der været spillet teater de første dage.

03/17/05

Billeder fra fagdag

Se her hvad 2.klasse arbejdede med på fagdagen i martsmdr.

Anette Bammeskov og Ulrikke Hein stod som lærere for dette arrangement

 

03/11/05

Skolebestyrelsesmødet

Så er dagsorden til skolebestyrelsesmødet d. 17. marts klar.

Se skolebetsyrelsens side.

03/11/05

Eli Dyrebys mindelegat

I dag fik en af vore elever i 10. klasse en kontant overraskelse da han af Børne & Kulturudvalgsformand Bodil Tang Kristensen, fik overrakt Eli Dyrebys Mindelegat.

I fundatset står der, at det skal gives til flittige, fattige drenge, der læser til Realeksamen ved Varde Kommunes Skole, og går i øverste klasse. (1942)

Fundatset er senest rettet i 2001, så legatet gives nu til en flittig dreng der læser til afgangseksamen i 10. klasse ved Varde Kommunes byskoler.

I år var det Brorsonskolens tur til at udpege en legatmodtager, og valget var ikke svært, idet Nick Nielsen i 10. klasse har gjort sig bemærket med vid og flid.


03/11/05

HC Andersenugen

I næste uge står Brorsonskolen i HC. Andersens tegn.

Alle årgange har tilrettelagt deres eget projekt. Herunder findes nogle eksempler på ugens aktiviteter:

 

I uge 11 skal 4. klasserne spille teater. I forbindelse med H.C. Andersen-året har vi besluttet at spille en musical der viser glimt fra en del af hans eventyr. Prøver til stykket er gået i gang og fra mandag morgen bliver der fart på. Der skal øves, laves kulisser, rekvisitter og kostumer. Et arbejde alle de involverede glæder sig meget til.

Torsdag er der generalprøve for nogle af skolens klasser og om aftenen er forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede inviteret til ?festforestilling?. Vi har besluttet at tage en entre på 10,- kr. som vil gå til vore klassekasser.

 

Mette Rousing, Jacob Sottrup Jensen, Birthe Bach, Cecilie Busk Larsen og Else-Marie Bruun.

 

I 9. årgang sker der følgende

Formål for ugen:

  • De skal lære mere om Danmarks store, internationalt kendte, digter
  • De skal øve i forskellige danskfaglige begreber og arbejdsformer
  • De skal øve i at bruge andre udtryksformer
  • De skal øve i mundtlig fremstilling i såvel dansk som engelsk

7.b skriver og opfører deres egen udgave af The Tinder-box by Hans Christian Andersen. Der bliver således 20 hovedroller, hvor prinsessens lillesøster, tjeneren, vennerne, officererne m.fl. også får taleroller. Stykket opføres efter påske.

 

02/24/05

Lusetjekdagen

I dag gennemførte indskolingen sammen med pædagoger fra Troldedynastiet et lusetjek af alle elever.

Det gav "gevinst" i næsten alle klasser. Derfor gentager vi succesen torsdag d. 31.3 (det er torsdagen efter påskeferien).

Alle elever vil fredag få en seddel med hjem om dette tiltag. Se brevet her.

02/24/05

Forældresamarbejde

I foråret 2004 blev der lavet en undersøgelse blandt  forældren ei 2., 6. og 9. klasse. Rapporten er efter lang ventetid endelig færdig. På siden 'Skolens Profil' under evaluering finder du filen.

 

Til toppen

02/24/05

Referat fra skolebestyrelsesmødet

skolebestyrelsens side kan du se referatet fra skolebestyrelsesmødet d. 23.2.

Temaerne på mødet var Varde kommunes nye fritidspolitik, som der skulle gives høringssvar på. Gennemgang af undersøgelse om forældresamarbejdet. En drøftelse af en forældrehenvendele om skolens kost og bevægelsespolitik. Evaluering af skolebestyrelsens årsmøde. Beslutning om at ændre principper for karaktergivning

02/11/05

Nyt LINKS

Klik på overskriften fopr at se det nye links.

Her er kan du møde Kloge Åge, Kranieknuseren, Mizz Linkz, Container Connie Mizz Linkzog mange flere der kan lede dig videre i din søgning efter noget du vil vide noget om - og så er den også for voksne.

Der er lidt for enhver smag - Spørg Olivia, UPS (Ulykkelig, Problemer, Småforelsket).

 

 

02/10/05

Lusejagten er gået ind

I dag er den stor lusejagt gået ind i vores indskoling.

Alle elever i 0.-3.klasse har fået et brev med hjem som fortæller om den indsats der skal gøres for at komme utøjet til livs.

Der har i en lang periode været lus i forskellige klasser i indskolingen, derfor er der iværksat et projekt lusejagt. Vi håber selvfølgelig at alle bakker op om dette.

 

Skolen vil sammen med Troldedynastiet lave et lusetjek på alle børn torsdag d. 24. februar , for at sikre, at der ikke er lus på skolen.

 

Se mere om lusebekæmpelse på www.hovedlus.dk

02/04/05

Fastelavnsfest 2005

Så er fastelavnen også kommet til Brorsonskolen. Alle børn var mødt flot pyntetde i skolen. Selv de voksne havde ment at de skulle være ukendelige. ca 170 børn deltog i dagens arrangement.

 

Til toppen

02/03/05

Ennergi og kultur

esbjergkm.jpg (47212 bytes)

9. klasserne tager på en kombineret kultur og energitur til Esbjerg d. 23.

februar. Se programmet på klassernes side

 

 

 

02/02/05

Fastelavnsfest i indskolingen

Fredag d. 4.2 holder indskolingen (0.-2.klasse) fastelavnsfest på skoletorvet.

Der er inviteret til en fornøjelig dag med tøndeslagning og kåring af kattekonger og dronninger.

Arrangemnetet starter kl 10 på torvet. Alle er inviteret til at være udklædte. for de der ikke vil klædes ud derhjemmefra kan der ske om- og udklædning på skolen. Arrangementet sluttet kl 11.30.

Fastelavnsfesten er traditionen tro et fællesarrengement for indskolingen og Troldehulen.

01/28/05

Årsmødet

70 deltagere ved skolebestyrelsens forældremøde, fik en grundig orientering om arbejdet i det forløbne år. Problematikkerne i forhold til budgetlægningen og konsekvenserne for skolen blev drøftet. Samtidig blev der orienteret om nødvendigheden af at sammenlægge nogle af skolens klasser. Se årsberetningen her.

Efter en kort pause tog konsulent Jens Møller Andersen over og snakkede om opdragele i skole og hjemmet. Teorier krydret med praktiske og genkendelige eksempler fra dagligdagen, til understregning af at opdragelse er et fælles anliggende for skole og hjem. Der var i Jens M. Andersens oplæg stof til flere pædagogiske dage i medarbejder- og skolebestyrelsesregi. Det var en meget tilfreds forældrekreds der takkede af med Jens M. Andersen med bemærkninger om at han havde ramt rigtigt med sit oplæg.

01/25/05

Fantastiske talenter!

I formiddags afviklede elevrådet deres talentshow. Et fantastisk show, hvor ikke kun kreative talenter blandt de optrædende kom frem i lyset; men også et organisationstalent hos den styregruppe der igennem mange måneder har arbejdet på skabe dette show.

 

Der blev optrådt i 3 kategorier: Sang, dans og instrumental.

 

Forud for dagens show, var der i november afviklet en audition, hvor håbefulde kandidater fra alle klasser mellem 3. og 9. klasse kunne deltage. Af 20 enkeltpersoner eller grupper blev 11 udpeget til at deltage i dagens show. Og hvilket show.

Arrangørene havde sørget for videoprojektion, så man kunne få en introduktion til de forskellige kategorier. Flot lavet.

De optrædende viste at de havde taget opgaven alvorligt, og publikum forstod at værdsætte de forskellige præstationer med store klapsalver til de optrædende.

Fra starten var der gang i den. Nicolai fra 3. havde sin helt egen fanklub med, og de forstod at skabe stemning i festsalen.

Vinderne i kategorien sang blev Kristine fra 6. klasse, i dans var det Nikolai fra 3. og det var Maria fra 7. der med et overbevisende klaverspil på skolens flygel vandt kategorien instrumental. Vinderne fik overrakt et gavekort på 500 kr fra elevrådet.

Ideen til showet har elevrådet fået fra Islev Skole i Rødovre, hvor de var på besøg i maj mdr. Herefter udarbejdede elevrådet en rapport, samt gjorde sig nogle tanker om hvordan et show skulle afvikles. Flere møder i elevrådet og med skoleleder og skolebestyrelsen blev afholdt, hvorefter talentshowet var en realitet.

Et stort tillykke for et godt og veludført arbejde. (ON)

 

01/19/05

Valg til Folketinget

Statsministerens udskrivning af valg til Folketinget, får konsekvenser for det lovgivningsarbejde Ungdomsparlamentet er i gang med.

Forsiden

 

Ungdomsparlamentet skulle holde folketingssamling d. 7. februar, dagen før folketingsvalget. Det har mødført at Ungdomsparlamentet først bliver indkaldt til d. 11. april 2005.

Brorsonskolens palamentarikere, har i den sidste tid arbejdet meget intenst med at få drøftet deres lovforslag i retsudvalg 3.

Følg udvalgsarbejdet via dette link.

 

Få information om Folketingsvalget her

Folketingets logo

 

01/19/05

Nye børnehaveklasser

Ved et velbesøgt orienteringsmøde på Brorsonskolen, fik kommende børnehaveklasse forældre en orientering om Brorsonskolens indskoling, skoleparathed, dagligdagen i en børnehaveklasse og om Troldedynastiet.

Brorsosnskolen forventer ca 60 børn i børnehaveklasserne til næste skoleår.

01/19/05

Fagdag

Hele skolen har i dag fagdag. Det betyder at en faglærer har klassen hele dagen. Det betyder at der kan arbejdes meget mere dybtgående med emner inden for det enkelte fags område.

Nogle af klasserne har også valgt at have en hel dag med idræt. Her er der en god basis for at få rørt hele kroppen.

Fagdagen er den 3. i rækken af 5 fagdag i dette skoleår.

 

Når fagdagen er færdig deltager alle skolens lærere i en pædagogisk eftermiddag i Arnbjerg. Se artikel herunder.

 

Til toppen

01/17/05

Pæne piger, dumme drenge...

Hvorfor er der ingen børn der opfører sig som de har hjerne til?

Skolebestyrelser, Varde Lærerkreds, Børne- og kulturudvalget, dagginsti-tutionsledere og støttepædagoger tager til pædagogisk inspirationsdag onsdag den 19. januar.

Neuropsykolog og hjerneforsker Ann Elisabeth Knudsen stiller spørgsmålet "Pæne piger og dumme drenge - hvorfor er der ingen børn, der opfører sig, som de har hjerne til?" og mange andre lige så provo-kerende spørgsmål.

Ann nøjes ikke med at stille spørgsmålene - hun forsøger også at give svarmuligheder og i det hele taget give tanker til en nuanceret forståelse for børns udvikling og adfærd - med speciel fokus på kønsforskellene.

pressemeddelelse kan læses her

01/16/05

Se nye links

Klik på overskriften

bl.a EU for begyndere (en sjov informativ side, med mange oplysninger både for børn og voksne, spil og quiz. 

og  Sådan virker det (engelsk) En side med utrolig mange informationer om alverdens tingester.

 

 

 

 

 

Skoven i skolen

og

01/14/05

INVITATION til forældremøde

Her foreligger den skriftlige invitation til hele skolens forældrekreds til skolebestyrelsens årsmøde. (Bliver også udleveret til alle eleverne.)

Vi har lavet et godt program, som indeholder noget om skolen, lidt underholdning, og et foredrag af pædagogisk konsulent, Jens Møller Andersen, om tidens børn.

 

Klik på billedet for at se invitationen (Pdf-fil).

 

klik på overskrift for at se referat fra skolebestyrelsesmødet d. 11.1.05.

Der blev her vedtaget en trafikpolitik for skolen og drøftet visioner.

Til toppen