12/15/04

Troldedynastiet

Har fået ny hjemmeside.

TROLDEDYNASTIET

 

Al relevant information om Brorsonskolens skolefritidsordning finder du her.

01/02/05

Visioner

Der arbejdes på at formulere en vision for Brorsonskolen.

Dette arbejde forventres færdigt i foråret 2005.

Hvis du vil have t smugkig så klik her for at komme til siden med skolens profil

12/14/04

Brorsonposten er udkommet

Så er Brorsonposten atter på gaden.

Brorsonposten er Brorsonskolens nyhedsbrev til skolens forældre og andre interesserede.

Alle skulle i dag have fået et eksemplar med hjem.

 

 

 

Klik på dette link for at få bladet som pdf.fil (1.8 MB)

 

12/14/04

Luciakoncert

Mandag aften afholdte skolens kor sin traditionelle julekoncert.

Under ledelse af Vibeke Hornbach og akkompagneret af Carl Freddy Petersen, sang de to kor julen ind. De to kor viste, at de sidste ugers hårde slid havde båret frugt. De klare stemmer gik rent ind hos tilhørerne.

Skolens dramahold opføret et krybbespil som de selv havde skrevet og instuderet.

Aftenes højdepunkt var da luciabruden blev ført ind i festsalen. En meget stemningsfuld oplevelse.

Korets forældrekreds sørgede for luciabrød og kaffe til alle fremmødte.
Til toppen

11/30/04

Tasker i 5. klasse

5.a har sammen med deres håndarbejdslærer Lene D. Berthelsen lavet tasker i håndarbejde. Se her hvordan det gik.

11/23/04

Uddannelsesaften

Da dette skoleår, for en del af Brorsonskolens elever, er det sidste på skolen, arrangerede skolens ungdomsvejleder en uddannelsesaften for 9. og 10. klasseseleverne og deres forældre.

Ved et velbesøgt arrangement blev der orienteret om den nye gymnasiereform, og de krav der stilles til de kommende studenter, samt orienteret om handelskolernes gymnasiale tilbud. Herudover var der god søgning til teknisk skole og de mange forskellige uddannelser der ligger i Esbjerg. Derudover var der besøg fra SOS (Social og sundhedsuddannlesren) og landbrugets udannelser.

I 2 halvlege fik elver og forældre informationer, der kan danne baggrund for det valg af ungdomsuddannelser der skal foretages inden den 15. marts 2005.

UNGDOMSGUIDEN kan der findes yderliger informationer.

11/30/04

Luciakoncert

Så nærmer julen sig.

Traditionen tro afholder skolens kor og dramaholdet:

 

Luciakoncert og krybbespil

 

mandag d. 13. december 2004

 

kl 19. - 21 i skolens festsal.

 

For entreen på 20 kr får man kaffe/the, luciabrød og sodavand til børnene.

ALLE ER VELKOMMEN

Vel mødt

 

11/19/04

Så er der serveret


Produktionen er i gang

6.-7. klasse har i p-fag lavet serveringsbakker

Se billeder og beskrivelse af processen på klassernes side

11/19/04

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 18.11

Se referatet fra skolebestyrelsesmødet her

11/19/04

Brorsonskolen i Folketinget

Hvert  andet år afholder Folketinget et Ungdomsparlament. Hertil er alle skoler i Danmark inviteret til at komme med lovforslag som skal behandles.

Folketingets hjemmesideForsiden

Næste Ungdomsparlament afholdes d. 7. februar 2005.

 

Der har været indsendt 1503 forslag fra 348 skoleklasser i Danmark og Grønland (klik for at se alle forslagene). Der er blevet udvalgt 59 lovforslag. 8.d på Brorsonskolens forslag er udvalgt blandt disse 59.

 

I 8.d på Brorsonskolen er det Malene Assenbeæk, Sanne Sørensen og Sabrina Borg, der har lavet et spændende lovforslag til Ungdomsparlamentet.

Lovforslaget har titlen: Forslag til lov om oprettelse af dna-profiler gældende for samtlige nyfødte børn.

Se hele lovforslaget her.

 

I bemærkninger til loven står der:

Dna ? profilregisteret vil medføre at det bliver betydeligt lettere for politiet at opklare mordsager, forbrydelser m.m. Hvis de har dna på samtlige personer i Danmark, kan de hurtigere med hjælp fra registeret finde den pågældende person der søges eller savnes. Hvis der på gerningsstedet findes spor i form af blod, aftryk, hår eller lignende, kan personen opspores ved hjælp af de ting og registret meget hurtigere end normalt. Hele Danmarks befolkning er i sagens natur ikke registeret i dna-profilregisteret. Politiet har endvidere ikke brug for så mange andre hjælpemidler end registret. Loven er gældende for samtlige nyfødte børn.

 

 

Lovforslaget kommer til behandling i udvalg, dette arbejde foregår elektronisk. Hvert udvalg skal udvælge ét lovforslag som kommer til behandling i Ungdomsparlamentet.

Det elektroniske udvalgsarbejde starter d. 29.11.04 og slutter d. 20.1.05

 

 

Til toppen

11/19/04

Nye reviderede principper vedtaget

af skolebestyrelsen d. 18. november.

Se dem her

11/11/04

Virksomhedsplan/udviklingsplan

Brorsonskolen har udarbejdet en ny udviklingsplan, som beskriver de indsatsområder som indgår i kontrakten med B&K-udvalget.

Se den her

11/05/04

Ny personaleforening

Brorsonskolens personale stiftede torsdag aften en ny personaleforening.

På en dertil indkalt stiftende generalforsamling, vedtog personalet at oprette en personaleforening.

Baggrunden var at samle forskellige ad'hoc aktiviteter under en hat, være gavekasse samt sikre at der er nogen der tager sig af personalearrangemneter.

Bestyrelsen, der består af 5 medarbejdere, får som det første til opgave at få drøftet principper for arbejdet, lavet et budget og en aktivitetskalender.

Kontingente blev fastsat til 25 kr pr mdr.

 

 

11/04/04

Lærerstuderende i praktik

Fra uge 47 og helt frem til juleferien bliver lærerkollegiet forøget med 33%.

I den periode får skolen besøg af 16 merit-studerende fralærereuddannelsen på Ribe seminarium.

De skal følge forskellige klasser i diverse fag som passer til de liniefag, som er blevet valgt. De er belvet fordelt på 6 hold med 2-3 studerende på hver.

Meritstuderende er på en 2-årig læreruddannelse, hvor de fleste har kunnet opnå merit for forskellige fag afhængig af tidligere beskæftigelse. Meritstuderende skal have en anden faglig uddannelse bag sig og være over 30 år.

En normal læreruddannelse tager 4 år - I øjeblikket har skolen besøg af 3 praktikanter fra den normale lærereuddannelse. De skal også være her til juleferien.

Den ene er i sin sidste praktik (bedømmelsespraktik) og afslutte læreruddannelsen til sommer. De to andre er i 3. års praktik, som indbefatter at de skal kunne undervise uden at der er en praktiklærer til stede i 3 uger. De indgår i lærersamarbejdet på skolen på alm vilkår.

Efter praktikperioden får alle en bedømmelse. Meritstuderende bedømmes på om det er forsvatrligt at fortsætte uddannelsen. Det samme gør 3. års studerende, medens den afsluttende bedømmelse gives som en skriftlig vejledning til den studerende, samt en bedømmelse om praktikken er bestået/ikke bestået.

10/25/04

Forældreaften i Troldedynastiet

Onsdag d. 3. november kl 19-21.30 afholder Troldedynastiets forældreråd, sammmen med dynastiet, en forældreaften for dynastiets forældrekreds.

Her vil socialpædagogen og konsulenten, Karin Torp, på underholdemnde og lærende vis fortælle os om, hvordan vi kan bruge konflikter til noget godt.

Emnet vil definere hvad konflikter er. Hvorfor de er så væsentlige at have og give bud på hvordan vi kan gøre brug af dem så de bliver udviklende og lærerige for begge parter.

Husk tilmelding inden 27.10.

 

 

10/25/04

Referat fra skolebestyrelsesmødet d. 20.10

er klar her

10/07/04

Da trolden stjal prinsessen

Under ledelse af Vibeke Hornback opfører 3. a det verdensbreømte teaterstykke " Da trolden stjal prinsessen".

Den unge skuespillertrup har arbejdet ihærdigt på at få stykket klar til forpræmieren. Hvor 1.-3. klasse er inviteret til at se forestillingen.

I aften  er der så forestilling for særligt indbudte (forældre og andre familiemedlemmer i alt 132), hvor der ud over forestillingen vil være teaterbuffet.

Kustumer er lånt og syet af forældrene.

Til toppen

10/07/04

Motionsdag

Brorsonskolen fastholder traditionen med at have motionsdag den sidste dag inden efterårsderien.

Klasserne møder til normal tid, og kl 9.40 går indskoleingen i gang med opvarmningen inden de 10 minutter senere begiver sig ud på en gå/løbetur i Lunden.

For 3.-5. klasse står den på valget mellem 5 og 8 km løb.

6.-8. klasse har valget mellem at løbe 5/8 km, cykle 25 km elle lave en minitriatlon (400 m. svømning, 25 km cykling og sidst 5 km løb)

Se hele programmet her

09/27/04

Fælles udtalelse om budget 2005

Skolebestyrelsesformændene har lavet en udtalelse om skolevæsenets budget.

Se den her

09/22/04

Skolernes sommerferie flyttes

Fra skoleåret 2006 flyttes børnenes skoleferie.

Det betyder at eleverne allerede i 2005 vil få en forlænget sommerferie. Nærmere herom senere.

 

Se pressemeddelse fra undervisningsministeriet

 

09/19/04

Lejrskoler i 8.klasse

Mandag formiddag rejser 3 af vore 8.klasser på lejrskole.

2 af klasserne skal til bornmholm og én klasse besøger hovedstaden.

Der er lagt et spændende program for disse lejrskoler, som er et vigtigt indslag i elevernes undervisning og samtidig en god måde at ryste eleverne sammen på.

Københavnerne er hjemme igen sent torsdag aften og bornholmerne ventesa at være fremme i Varde på fredag.

 

Til toppen

med bla. beslutning om "nye" klassedannelsesprincipper og nogle let reviderede ordensregler.

Ordensreglerne vil indgå en større revision af skolens værdier og mål. Et arbej der påbegyndes ved en pædagogisk dag for lærere, pædagoger og skolebestyrelsesmedlemmer.

09/14/04

Brorsonskolen tabte

I endnu et lokaldeby måtte Brorsonskolen s helte se sig slået på hjemmebanen ved fritidscenteret. Det var Lykkegårdsskolens drenge der efter en spændende og velspillet kamp som, på trods at massiv support fra Brorsonskolens tilhængere til ders egne helte, trak det længste strå og vandt 1-0.

Det betyde et farvel til dette års turnering; men drengene kommer igen næste år.

 

Se mere på dette link

09/14/04

1 minuts stilhed

Brorsonskolen holder sammen med alle andre skoler i Danmark et minuts stilhed til minde om ofrene i Beslan, Rusland.

Dette vil ske kl 12 i dag.

Skolerne er blevet opfordret til denne mindehøjtidelighed af undervisningsministeren.

Alle skoler i EU er på opfordring fra det hollandske formandskab blevet bedt om at holde et minuts stilhed. Medfølelsen for ofrene i gidseltagningen i Rusland bliver derved et fælles, europæisk anliggende

 

09/06/04

OL-2004 for SFO.

Se programmet for SFO-OL her

 

 

08/27/04

Brorsonskolen vandt!

Torsdag over middag var der lokalderby i Ekstrabladets skolefodboldturnering.

Slaget stod på "Jacobi-park", mellem Sct Jacobi Skolen, der havde hjemmebanefordelen og Brorsonsskolen.

I et brag af en kamp vandt Brorsonskolen 4-2.

Se mere på dette link

08/20/04

Referat

fra skolebestyrelsesmødet d. 19.8 finder du her

Til toppen

08/03/04

Skolestart august 2004

Onsdag d. 4. august starter skolerne i Varde kommune igen.

Børnene mødes på skolen kl 10 til fælles samling i skolegården og flaghejsning.

Herefter går alle med deres klasselærer til deres klasser. Forældre der følger de nye børnehaveklasser og 1. kassere følges med børnene til klassen, hvorefter der er fælles kaffebord for forældrene på skoletorvet, samt mulighed for snak med skoleleder Oluf Nissen.

Eleverne får deres skemaer udleveret 1. skoledag.

Eleverne får fri kl. 11.35.

 

På Brorsonskolen er alt gjort klar til et nyt skoleår.

Et skoleår hvor alle lokaler skulle være færdigrenoverede, der mangler lige lidt indflytning i vores nye drama og musiklokale.

Medarbejderne har også fået forbedrede arbejdsforhold, da der er indrettet to nye arbejdslokaler + mødelokale. Fysik og håndarbejde blev færdige i foråret. Der er blevet indrettet nyt lokale så der er plads vores ekstra 8. klasse.

 

På personalesiden er der kommet 4 nye medarbejdere i skolen.

Det er Pia Mosekær, der kommer lige fra Ribe Seminarium. Lisette Nilesen, der var vikar for Cecilie før sommerferien. Birthe Büssen, ansat som støtte i indskolingen og Signe Holm Jensen, der er vikar for Cecilie her i efteråret.

Derudover vender Trine Nielsen tilbage efter endt barselsorlov.

 

Skolen kan også fejre 4 jubilarer og tager samtidig afsked med Else Horsbøl, der går på pension.

Jubilarerne er Sinne Rasmussen, der har været 25 år i folkeskolen, Carl Freddy Petersen, Jette Hansen, og Jan Korsholm, der alle kan fejre 25 års jubilæum ved Varde Kommune.

Dette fejres med en reception på skolen kl 13.

 

 

 

04/01/04

Velkommen til Oluf Nissen