06/27/07

Nyt nummer af Brorsonposten

kommer på gaden i morgen torsdag. Men her på hjemmesiden kan den allerede læses NU.

Se den her..

06/27/07

Dimission 2007

På en næsten efterårsagtig dag  blev årets afgangselever dimitteret.

91 elever fra 9. og 10. klasse forlader skolen. Dette blev fejret ved en festaften med bl.a. taler af skolelederen og skolebestyrelsesformanden. Efter uddeling af afgangsbeviser var der også rosende ord til eleverne fra lærerne og ditto fra eleverne til lærerne.

Eleverne blev af skolelederen sendt ud på ekskursion i livet. Planen for uddannelsesturen ser således ud:

Fra 9. klasse:
Til 10. klasse m brobygning:  7, 10. kl. efterskole  12, Erhvervsuddannelse:  8, Social og sundhedsuddannelsen 1

Gymnasiale uddannelser:
STX   13, HHX   6, HTX   2
Andre uddannelser:   14

Fra 10. klasse:
Erhvervsuddannelse:  5, Social og sundhedsuddannelsen 3,
Gymnasiale uddannelser: STX   12, HHX   4, HTX   2
Andre uddannelser:   2

06/27/07

Idræstdagen der blæste væk.

På grund af ekstremt dårligt vejr, blev årets idræstdag aflyst.

Efterårslignende storm og regn gjorde det umuligt at gennemføre dagens idrætsdag. Alternativet blev at der blev lavet en kasselærerdag ind til middag. Herefter fik eleverne fri.

06/22/07

Referat fra

skolebetyrelsesmøde d. 21. juni finder du her.

06/01/07

Referat fra skolebestyrelsesmøde

d. 31. maj finder du her

05/16/07

Forårskoncert og elevudstilling 2007

Ved et brag af en aften med forrygende mange besøgende blev årets forårskoncert og udtilling af elevarbejder afviklet.

Der var indslag fra alle klasser fra 1.-5. klasse samt p-fag musik og dramahold samt skolens dygtige kor.

Derudover havde mange klasser og elever bidraget med rapporter, elevarbejder i sløjd, håndarbejde og billedkunst. efter sigende den flotteste udstilling i skolens historie :-)

se elevudstillingen her

billeder fra koncerten er på vej....

05/10/07

Nyansættelser

I dag var der ansøgningsfrist på stillinger ved Brorsonskolen. Ved deadline var der indløbet ca 20 ansøgninger, hvoraf 7 blev udtaget til samtale.

I eftermiddags blev der afholdt ansættlesessamtaler, og der blev fundet 4 nye lærere til skolens lærerteam.

Hermed er der ansat 6 nye lærere pr 1.8.07. Derudover mangler vi stadig 2 barselsvikarer, som forhåbentlig kan ansættes i nær fremtid.

De nye faste lærere der alle har sagt ja til stillingerne mødes allerede med resten af lærerkollegiet lørdag formiddag, hvor næste skoleår skal planlægges.

Hvem der er ansat, og hvor de skal undervise offentliggøres når alle formaliteter er i orden, og fagplanlægninge er på plads.

05/09/07

TROLDE STREET BASKET CUP ?07

Onsdag d. 09. maj havde Troldeloftet inviteret Fritidshjemmet samt Trolderedens 2.klasser til ?Trolde Street Basket Cup? på skolens multibane. De deltagende hold skulle selv finde på et hold-navn, og turneringen havde således deltagelse af Fritidshjem Hustlers, Basket Champions, Cool Kids, Basket Masters, Ray On, FC Burger og Super Street ? navne der ikke just lagde skjul på holdenes ambitions niveau J Holdene var delt i to puljer, og efter nogle spændende indledende kampe kom semifinalerne til at stå mellem henholdsvis Cool Kids mod FC Burger og Ray On mod Fritidshjem Hustlers. Semifinalerne var begge et par jævnbyrdige opgør, og resultaterne ville det således, at Ray On og FC Burger skulle spille finale, mens Fritidshjem Hustlers og Cool Kids skulle spille om 3./4. plads. De endelige placeringer blev: 1. Ray On, 2. FC Burger, 3. Fritidshjem Hustlers og 4. Cool Kids. Street Basket og hip-hop musik hænger sammen, så turneringen blev selvfølgelig afviklet med hip-hop toner i baggrunden på den medbragte ghettoblaster. Alt i alt en god turnering med fight, latter og godt kammeratskab.  (Michael M. Andersen)


05/09/07

Held i uheld?

Her til aften udsendte undervisningsministeriet en pressemeddelelse om at de digitale prøver i geografi torsdag d. 10 aflyses i år, og alle elever skal til en skriftlig prøve d. 22.

Dette sker pga af store tekniske vanskeligheder ved afviklingen af biologiprøven i dag. 10.000 frustrerede elever der ikke kunne komme til at løse opgaverne.

Brorsonskolen blev jf. nedenstående meddelelse sat på papirprøverne d. 22. maj. Det skal alle andre elever også nu.

se pressemeddelelsen her

05/07/07

Biologi- og geografiprøverne

flyttes pga af tekniske vanskeligheder i forbindelse med edb-bookingen af tidspunkter for on-lineprøveafholdelse - til en papir-prøve tirsdag d. 22. maj kl 13 - 13.30.

Se hele tidsplanen her

Udtræksprøver offentliggjort

I dag blev det så offentliggjort hvilke fag 9. klasserne skal op i til afgangsprøverne

Bundne fag:

dansk skriftlig og mundtlig

engelsk mundtlig

fysik mundtlig

matematik skriftlig

Derudover blev der udtrukket følgende fag:

9.a: Tysk  skriftlig (alternativt engelsk skriftlig hvis ikke man har tysk)

9.a : Geografi (online prøve)

9.b: Historie skriftlig

9.b: Geografi (online prøve)

9.c: Samfundsfag skriftlig

9.c: Biologi (online prøve)

se tidsplanen her

05/01/07

Legekammerater

En gruppe lærere er i øjeblikket i samarbejde med elevrådet ved at starte et projekt op omkring frikvarterslege. Projektet kaldes "legekammerater" og bygger på samme koncept som mange andre skoler kalder "Legepatruljer".

De oprindelige initiativtageres begrundelse for projektet er hentet fra www.legepatruljen.dk s hjemmside:

Bedre trivsel på skolen

Hvis den enkelte skole kan skabe et miljø med masser af leg og bevægelse i frikvartererne, for alle børn på tværs af klassetrin, kan det være medvirkende til et bedre socialt fællesskab på skolen. Børnenes bedre fysiske trivsel giver en roligere hverdag, færre konflikter og de forskellige klassetrin har mulighed for at komme tættere på hinanden og danne nye sociale relationer gennem glæde og fysisk udfoldelse.

Med et forbedret lege og bevægelsesmiljø på skolen vil det værre muligt at inddrage de lidt mere tunge, ensomme eller ikke-sportsmindede børn. Det kan bidrage til, at flere børn på skolen trives bedre fysisk såvel som socialt.

En legepatrulje (legekammerater) vil indirekte tage et medansvar for fællesskabet, herunder at flere på skolen får mulighed for at lege og bevæge sig. Det kan måske medvirke til, at de ældre elever tager legen til sig igen, og at de yngste ikke slipper legen i en tidlig alder, som man ser det mange steder rundt omkring på landets skoler i dag.

...

På Brorsonskolen bliver der uddannet legeinstruktører (legekammerater) blandt skolens elever fra 5-6-8. klasse. Dette vil ske her i slutningen af skoleåret således at projektet kan startes op inden sommerferien. Der er også til opstarten indkøbt en stor legetaske med ideeer og rekvisitter til mange timers leg.

05/01/07

Referat fra skolebestyrelsesmødet

d. 26. april finder du på skolebestyrelsens side

05/01/07

Fagdag med LUS

I fredags var der fagdag på skolen. Der var mange aktiviteter i gang. Nogel valgte rensningsanlægget som et udflugts mål, andre var nede ved åen, andre havde udeliv i vores udelivsområde. Atter andre var lavede matematikprøver, engelskdag. 

I 2. klasse var der læsedag og dansklærerne havde valgt at læsningen skulle foregå under hyggelige former ude i Lunden. Så fra morgenstunden blev madpakken, tæpper og bøger pakket sammen og så gik eleverne sammen med ders lærere ud i det grønne for at læse. Billederne herunder viser at det vist var ret hyggeligt.

05/01/07

Børn og Big-band

For en uge siden var 5. klasserne og skolens kor med til sidste del af Børn og Big-band arrangementet, som laves i samarbejde med Musikkonservatoriet i Esbjerg. Afslutningsarrangemnetet fandt sted for fulde huse i Musikhuset i Esbjerg. Første delaf arrangemnetet fandt sted i marts mdr. på Brorsonskolen.

 

 

03/30/07

Referat fra skolebestyrelsesmøde

d. 29. marts finder du her

03/28/07

Modulordning i SFO

På Troldedynastiets side er der skema til ansøgning om modulordning til SFO fra 1.8.07

Ansøgningsfristen er d. 16. april 2007

03/28/07

Stor søgning til børnerhaveklasserne

Fredag fik forældrene til kommende børnehaveklassebørn besked fra skolen om optagelse i klasserne. Det var desværre nødvendigt at skuffe nogle forældre og børn, idet der i år igen var over 70 børn tilmeldt årgangen. Da principperne for optagelse går til at skolen kan optage op til 23 i hver klasse, dvs 69 på årgangen for også at kunne rumme senere tilflyttere til distriktet, så var det nødvendigt at afvise 8 ansøgere.

Derudover tog vi hensyn til søskendebørn og afstanden til skolen.

De børn der er blevet optaget vil blive inviteret til en rigtig indskrivningsdag d. 12. juni kl 17 - 18.30

03/27/07

Ny madordning

Så kan der igen bestilles en lun dagens ret. I samarbejde med Carolineparkens køkken vil der hver dag kunne levers en dagens ret. Se Frokostbutikken.

Ordningen løber foreløbig i 4 uger, for at se om der er "liv" i ordningen.

Der vil være levering hver dag til pausen kl 11.30.

 

03/25/07

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde

d. 29 marts kan du finde her.

03/25/07

Lille interesse for forældresamarbejde?

Hvis man skal vurdere interessen for forældresamarbejdet på Brorsonskolen ud fra tilmeldingerne fra forældrerådsmedlemmerne til café-aftenen d. 22. marts, så er der ikke stor interesse. Der deltog 10 forældre ud over skolebestyrelsens repræsentanter!

Men ud fra de drøftelser der var på mødet, så er der ingen tvivl om at det har forældrenes bevågenhed. Resultaterne af drøftelserne indgår nu i det fortsatte arbejde med at revidere principperne for forældresamarbejdet som skolebestyrelsen er i gang med.

03/11/07

Caféaften for forældrerådene

Skolebestyrelsen inviterer til en caféaften for forældrerådene d. 22. marts på skoletorvet.

Formålet med aftenen er at få drøftet vilkårene for et godt forældresamarbejde med udgangspunkt i forældrenes forventninger og oplevelser.

Aftenen er et led skolebestyrelsens arbejde med principper for forældresamarbejdet

 

03/05/07

Børn og Bigband

Brorsonskolen lægger den 8. marts festsal til stort musikarrangement i skoletiden.

5. årg. og eleverne i det store kor deltager i et projekt der hedder "Børn og big band" sammen med Ribe Amts Rytmiske Ensemble.

Torsdag den 8. marts fra kl 9.30 - 11.00 kommer Catrine Frølund (pianist) og Nikolaj Bøgelund (dirigent) her på skolen for at øve sangene med eleverne. Der vil i den sammenhæng også komme elever fra: Blåvandshuk skole, Sct. Jacobi skole, Thostrup skole og Orten Mejls Friskole. Sammenlagt 260 elever i festsalen.

Det hele ender med et brag af en koncert i Musikhuset lørdag den 21. april

03/04/07

Ingen 10. klasse

Med baggrund i at der er meget få tilmeldinger til 10. klasse på Brorsonskolen i kommende skoleår, er det besluttet, at der ikke oprettes en 10. klasse på Brorsonskolen næste skoleår.

Der oprettes 10. klasser på Agerbæk, Næsbjerg, Ølgod, Nørre Nebel, Lykkesgård og Sct. Jacobi skoler.

Elever der har tilmeldt sig Brorsonskolens 10. klasse vil blive tilbudt et af de andre 10. klasse tilbud.

 

03/04/07

Årsmøde

Torsdag aften havde skolebestyrelsen indkaldt til årsmøde.

Skolebestyrelsen startede med at fremlægge sin årsberetning v. skolebestyrelsesformand Anette Krog-Meyer.

Traditionen tro havde skolebestyrelsen også inviteret en foredragsholder. I år var det Søren Lynge fra ungdomsproblemer.dk, der holdt foredrag om hvordan de unge kan få sig et godt liv. For forældrene var der opfordringer til at være gode rollemodeller for deres børn. At være tydelige og have holdninger.  Til forældrene var der nogle gode råd:

 • Vær et forbillede
 • forklar dine værdier og sæt grænser
 • byg tillid op mellem dig og barnet
 • debater i stedet for at diktere
 • tal dit barns kærlighedssprog
 • tilgiv barnet
 • forstå barnet
 • brug tid på barnet

En veloplagt Søren Lynge og et veloplagt publikum gjorde det til en rigtig god aften.

Søren Lynge havde også været på skolen om formiddagen for at snakke til 7. - 10. klasseeleverne. Her blev der på en for eleverne gos måde taget fat på det at være en god ven og vælge de gode venner. Der skulle tages stilling til om man ville vælge "kejlerne", de kammerater der altid er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, de der altid ryger ind i problemer. Alle blev opfordret til at vurdere om den omgangskreds man havde ville føre gode ting med sig eller om det altid bare var skæg og ballade med efterfølgende problemer. Søren Lynge fremlagde 5 beslutninger man skulle fortage sig for at få det gode liv: 

 • Jeg vil være en god ven
 • Jeg vil tage ansvar for mit eget liv
 • Jeg vil passe på mig selv
 • Jeg vil tro det bedste om mig selv og andre
 • Jeg vil stille krav til mine venner

samtidig var det vigtigt at man havde en positiv grundholdning til sig selv.

02/28/07

Referat

fra skolebestyrelsesmødet d. 22. februar finder du her.

02/05/07

Skipper Clement - en musical

7. klasserne opførte d. 30.1 en musical med udgangspunkt i Grevens fejde og bondeoprøret i 1534-1536.

Se billederne og historien bag en vellykket forestilling her.

 

02/04/07

Informationsaften for forældre til nye børnehaveklasser

I begyndelsen af ugen holdt skolen et orienteringsmøde for kommende børnehaveklasseforældre.

Det var et velbesøgt arrangement , hvor der blev orienteret generelt om skolen, overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og senere til 1. klasse.

Børnehaveklasselederne fortalte efter en rundvisning på skoletorvet herefter om hverdagen i børnehaveklassen.

Tilmeldingen til børnehaveklassen skal være foretaget skriftligt senest d. 1. marts.

01/28/07

Referat fra skolebestyrelsesmødet 25. januar

Skolebestyrelsen har holdt møde d. 25. januar. Her er der bl.a drøftet en skitse til en timefordeling for kommende skoleår. Der planlægges med 4 klasser i både 8. og 9. årgang!!!

Se referatet her

01/16/07

Orienteringsmøder om bh-klasse og 8.klasse

Skolen afholder informationsmøder for alle forældre i 7. klasse vedr. kommende 8. klasse.

Dette møde finder sted onsdag d. 24. januar i festsalen kl 19. Her vil skoleleder Oluf  Nissen sammen med UU-vejleder Henrik Bendtson orientere om skolen og klassedannelse og fremtidige krav.

 

For kommede børnehaveklasseforældre afholdes der orienteringsmøde på Skoletorvet mandag d. 29. januar kl 19. Her vil børnehaveklasselederne sammen med sfo-leder Kurt Hansen og skoleleder Oluf Nissen orientere om overgangen fra børnehave til skole og det videre forløb til 1. klasse, samt om principperne for klassedannelsen.

 

Ved begge arrangementer vil skolen være vært ved en kop kaffe m.m.

 

01/16/07

Fælles forældrerådsmøde med skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen har i forbindelse med sit arbejde omkring principper for forældresamarbejdet besluttet at indkalde alle forældrerådene til en aften, hvor de kan komme til orde og fortælle og drøfte hvad de forventer af et godt forældresamarbejde. En arbejdsgruppe i skolebetyrelsen vil stå for aftenens afvikling. Aftenens drøftelser og konklusioner vil skolebestyrelsen bruge i udformningen af nye principper for forældresamarbejdet. Mødet vil foregå på Skoletorvet d. 22. marts kl 19. - 21.30

 

 

01/07/07

Brorsonskolen nr 3

-Brorsonskolens personale blev nummer tre ved kommunemesterskabet i firma-indefodbold.

 

Der stod pædagoger, lærere og skoleleder på Brorsonskolens holdkort, da skolen deltog i mix-rækken ved kommunemesterskabet i firma-indefodbold. Stævnet, der fandt sted i Ølgod hallerne, havde deltagelse af hold fra hele Ny Varde Kommune. De indledende kampe skulle afgøre, om holdene gik videre i et såkaldt A-række eller B-række slutspil. Det lykkedes Brorsonskolen at spille sig videre til A-rækken, hvor der igen ventede kampe om at komme med i det afgørende finale slut-spil. Holdet viste atter gode takter, og via godt spil og gode fighter-egenskaber, lykkedes det holdet at kvalificere sig til finale-slutspillet, hvor det blev til en flot 3. plads. (Michael Andersen)   

 

12/19/06

Brorsonsposten

Er på "gaden igen".

Julenummeret kan du se her på hjemmsiden.

Papirudgaven bliver desværre forsinket, så den tidligst kommer på torsdag (sidste skoledag inden jul).

Er vi mere uheldige med teknikken, det er vores netværk der driller, så bliver vi nødt til at vente til efter juleferien.

12/13/06

Lucia-koncert for eleverne

I anledningen af Lucia-dagen gik koret Luciaoptog gennem skolen, for derefter at give en julekoncert i festsalen for alle eleverne. Mit i det hele dukkede Radio-Syd v. Bo Bechsgaard op for at sende live fra koncerten.

Hør noget af optagelserne på korets side.

Se også billeder fra aftenens koncert på samme side.

 

12/05/06

Karakterer for Brorsonskolen

Undervisningsministeriet har nu (endelig) offentliggjort standpunktskaraktererne og afgangsprøvekaraktererne fra sommerens 2006. Se dem her.

Se også JydskeVestkystens dækning af karaktergivningen. http://jvxtra.dk/skoledata/

12/05/06

Luciakoncert

12/05/06

Julerier

D. 1. december var det juleklippedag på brorsonskolen.

Fra morgenstunden og ca 4 timer frem var der dømt julehygge i alle klasser. Der blev spillet, læst historier, klippet og klistert mange julehjerter og guirlander. En rigtig hyggelig dag.

På forsiden kan du se et slidshow med bileder fra dagen og på billedsiden kan du se billederne fra juleriet hver for for sig.

 

12/04/06

Referat fra skolebestyrelsen

finder du på her

11/25/06

Barselsvikar ansat

Ved ansøgningsfristens udløb, var der indkommet 7 ansøger til det ledige barslesvikariat.

Ansøgerfeltet var meget blandet spændende fra lærerstudernde til cand.mag.

Vi har pr 1.12 ansat Betina T. Jensen, bosidden i Oksbøl. Betina er midlertidig udlånt fra Outrup Skole, hvor hun har været de sidste 4 år. Betina får første arbejdsdag d. 4. december.

 

 

11/12/06

Skolebestyrelsens årsplan/arbejdsplan

er nu lagt på hjemmesiden.

Se den her.

11/12/06

Et pusterum

Brorsonskolen har inden for rammerne af specialundervisningen fundet det nødvendigt at oprette et pusterum.

Pusterummet er tænkt som en aflastning for enkeltelever i forhold til deltagelse i den almindelige klasseundervisning. Pusterummet er tænkt som et pusterum for både den trængte elev såvel som den klasse eleven er i.

Pusterummet et IKKE en obs-klasse, som nogen måske kender fra tidligere tiders skoletænkning; men er en foranstaltning som sker efter aftale mellem skole og det enkelte barns forældre. Pusterummet har 4 lærere tilknyttet i 20 timer om ugen.

Pusterummet er oprettet inden for rammerne af den rummelige skole, hvor rummeligheden har nået en grænse for alle parter hvor det undervisnigen for størstedelen af klassen er påvirket af hensynet til enkeltelever.

Pusterummet nedlægges så snart behovet for den er udtømt - det er ikke en fast størrelse. Men vi oplever at der lige i øjeblikket er meget brug for den.

 

11/11/06

Gymnastiksalen forsinkes

Det er nu afgjort at selve gymnastisalen skal have en ny skalmur på 3 af siderne, idet den planlagte afrensning ikke har kunnet gøres på en for skolen tilfredstillende måde.

Denne opbygning af en ny indvendig mur påbegyndes ca 1. februar og vil tage 3-4 uger, hvorefter inventarfirmaet Virklund kan komme til at lægge gulv og sætte diverse faste redskaber op. Dette er også beregnet til at tage 4 uger - Så en forsinkelse på ca 2 mdr. SFO-en forventes dog at være færdig til tiden ca 1. februar 07.

11/30/06

Mikkel og Lasse i Australien og på New Zeeland

Fra d. 8. november og 9 uger frem er Lasse (5.A) og Mikkel (6.A) i Australien og på New Zealand sammen med deres forældre Susanne og Bjarne Asmussen.

Skolen har lavet en aftale om at familien (Mikkel og Lasse) beretter om deres tur via vores hjemmeside.

 

Via nedenstående link kan I allerede nu læse om forberedelserne til deres tur:

www.familien-asmussen-down-under.blogspot.com

 

 

10/30/06

Lærerstuderende

I dag startede vores praktikhold fra lærerseminariet i Ribe på deres 2. praktikperiode. De skal være her indtil udgamngen af uge 49.

I denne periode skal de være tilknyttet 2 klasser i dansk. De skal derudover også have mulighed for at snuse til deres liniefag ved at følge en faglærer i faget.

Da holdet var her sidste gang (januar 06) var der 20 på holdet. Der er nu 13 tilbage. Derudover er der kommet et hold på 4 som er sammensat af studerende, som er kommet fra andre seminarier efter afslutningen af 1. årgang. Det er lidt spændende hvor mange der er tilbage når holdet igen vender tilbage til Brorsonskolen i efteråret 2008.

 

10/30/06

Genopførelse af gymnastisalen

bliver forsinket!!!

Efter tidsplanen skulle inventarfirmaet have været i gang i denne uge med at lægge gulv og sætte diverse redskaber op i salen.

Men.... branden har været så hård ved murværket i salen, på de dele der ikke skulle genopføres, at det er ikke har kunnet lade sig gøre at afrense muren, samtidig med at det også efterfølgende ser ordentlig ud. Det er derfor nødvendigt at finde en anden og mere tilfredsstillende løsning på murens udseende. Dette kan betyde at salen først kan tages i  brug når udesæsonen starter igen i april!!!!!

Der kan blive tale om at sætte en ny skalmur op på de tre af siderne. Dette arbejde kan først påbegyndes i februar 07.

Derudover kan vi med tilfredshed konstatere at der bliver en dejlig rummelig sal vi får.

10/30/06

Referat fra skolebestyrelsesmødet

d. 26. oktober finder du på skolebestyrelsens side

10/13/06

Skolernes motionsdag

Så blev det efterårsferie. Traditionen tro blev det "fejret" med skolernes motionsdag.

Der blev cyklet, rulleskøjtet løbet og svømmet meget langt. Der blev overvundet grænser for nogle. Andre fik kontrolleret om de stadig havde formen eller om der senere skal tages lidt mere fat.

Ud ove ovenstående aktiviteter blev Fritidscenteret overfyldt - ca 130 børn ad gangen til boldspil og bowling. BMX-erne er for de vilde drenge og nogle lidt vilde piger. De havde det sjovt, selv om en BMX cykel ikke altid lystrer styrmandens retningsgivning. Så her blev der brug for plaster m.m.

Hockey var det helt stor tilløbsstykke i år, og det er dejligt af vide at vi har en skolegård der kan give plads til utrolig mange aktiviteter på samme tid.

Der er helt klart nogle børn der vender trætte hjem fra motionsdagen. Så her får forældrene nok en fredelig fredag aften.

Evalueringen i lærergruppen umiddelbart efter dagen var, at det var en kanon-dag. Så den bliver gentaget næste år d. 12. 10.

 

God efterårsferie

Oluf Nissen

 


Linedance - klik for flere billeder

10/12/06

Brorsonposten

er igen på gaden.

10/08/06

Motionsdag

Fredag d. 13. oktober afholder Brorsonskolen sammen med de fleste skoler i hele landet Skolernes Motionsdag.

I år har vi igen valgt at tilbyde en bred vifte af muligheder, så motion ikke kun opfattes som løb; men også at motion kan gøres på mange andre måder.

Eleverne i 3.-10. klasse har kunnet vælge sig ind på 15 forskellige aktiviteter. De har hver især skullet vælge 3 aktiviteter, og får 2 ønsker opfyldt.

Viften af tilbud ser således ud:

Løbeture til Lunden,  hvor eleverne skal løbe et antal omgange efter eget valg (5, 8 eller 11 km)

Walking Ralley.   Et "gåorienteringsløb" i lokalområdet.

Gymnastiksalsaktiviteter for 3. - 4.

Boldspil i Lerpøthallen for 5. - 9.

Cykelture for 3.-4. ca. 10 km

Cykelture for 5.-9. ca 25 km.

Rulleskøjteløb 6 km. for 3.-6. klasse

Minitriatlon. for 10.kl. Cykling, løb og svømning.  (her deltager enkelte elver fra andre årgange også.

Hockey på vores multibane

Aerobic i Varde Fitnescenteret med instruktør.

Linedance m instruktør fra Alslev Lindancerforening

Spinning i Varde Fitnescenter med instruktør.

Svømning i Sct Jacobi Svømmesal og Lerpøthallens svømmebad.

BMX-banen

Bowling for 8.-9.kl i Lepøthallen

Indskolingen (0. - 2. kl)

Der er her lavet et alsidigt program, hvor børnene kommer rundt til mange motionskrævende le

 

Lidt statistik:

Af 464 elever i 3.-10. klasse skal

111 elever cykle

26 skal lave en minitriatlon

100 elever skal bowle (der var 200 der havde ønsket dette)

90 skal spille hockey

155 elever skal spille bold i Lerpøthallerne

78 elever skal deltage i linedance

58 elever skal på BMX-banen

56 skal løbe

48 skal svømme så langt de kan

41 skal stå på rulleskøjter

Til toppen

10/08/06

Brev fra Island

Vi har fra vores udsendte medarbejder, Birgitte Pedersen, modtaget nedenstående beretning. Birgitte er udsendt af undervisningsministeriet som rejselærer , og har som opgave at vejlede de islandske lærere omkring dansk og sprogundervisning.

---

Kære alle på Brorsonskolen

I får hermed en hilsen fra Island. I en måned har jeg nu været i gang med danskundervisningen i Island, og det er bestemt ikke kedeligt.

Islandske elever ligner danske elever, så der er både flittige, dovne, dygtige, frække, sjove og interesserede elever, og derfor er der ikke den store forskel på at være i den islandske og danske skole.

Dansklæreren er FAG-LÆRER i sit eget FAG-LOKALE, og eleverne kommer til lokalet. Det foregår meget roligt, for eleverne går rundt på strømpesokker, da alle skal tage skoene af, inden man går ind på skolen, også lærerne.

Islands natur er fantastisk. I godt vejr kan jeg fra Selfoss se Hekla, Myrdalsjøkul, Thingvalla-sletten og Vestmannaøerne, og hvor jeg end vender og drejer mig, kan jeg se damp stige op fra fjeldene. Her er også små varme kilder, som jeg har prøvet at bade i, og det føles meget mærkeligt at sidde i en dejlig varm bæk, mens det regner.

Det eneste, jeg synes er svært her i Island, er sproget. Jeg kan efterhånden forstå lidt, men at kunne tale islandsk opnår jeg ikke.

Jeg trives fint her i Island, og jeg håber selvfølgelig, at I også har det godt på Brorsonskolen.

Venlig hilsen

Birgitte Pedersen

 

 

10/03/06

Foredrag

Østervang Børnehave afholder foredragsaften på Brorsonskolen. Alle er velkommen.

 

Foredrag v/ Naser Khader

 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00

 

Festsalen, Brorsonskolen

 

Rummelighed i børnehøjde i et multikulturelt samfund

Pris: 40,-  Billetter kan købes i Daginstitutionen Østervang, tlf: 75224120 eller kontakt formand for bestyrelsen, Ulla Højgaard: 40764868

09/25/06

Referat fra skolebestyrelsesmøde

d. 21. 9 finder du her

09/14/06

Nyt elevråd

D. 1. september valgte alle klasser fra 5.-10. klasse elevrådsrepræsentanter.

De har på deres første møde konstitueret sig.

Se konstitueringen på elevrådets side.

09/13/06

Rejsegilde

I dag var der rejsegilde på vores gymnastiksal og SFO. Præcis 9 mdr. efter at den brændte.!

Ved et lille festligt arrangement for håndværkere, embedsmænd og politikere blev rejsningen festligholdt. Der var i dagens anledning opstillet en pølsevogn så alle kunne få hotdogs og øl/vand.

Formand for Børne og Kulturudvalget Bodil Tang Kristensen bød velkommen og holdt en tale med en tak til håndværkerne og til ære for den nye gymnastiksal. Skoleleder Oluf Nissen overtog herefter ordet for også at takke håndværkerne for det gode samarbejde der har været.

Der blev efter hver tale udbragt et længe leve for den nye gymnastiksal og SFO.

I begyndelsen af næste uge kan den første del af byggeriet tages i brug af motorlæreeleverne.

Næste ibrugtagning skulle gerne ske i november, hvor selve gymnastiksalen og omklædningsrummet skulle kunne tages i brug.

Høringssvar

Skolebestyrelsen har inden for den sidste måned skulle afgive høringssvar om budgettilpasning og harmonisering i Ny Varde Kommune.

Fremover vil skolebetyrelsens høringssvar være at finde under skobetyrelsen

 

Se HØRINGSSVAR her

09/03/06

Pædagogisk dag

Lørdag blev der afholdt en pædagogisk dag for pædagoger og lærere med temaet "Det er IN at være UDE".

Med udgangspunkt i :

Man lærer mere om naturen, når man befinder sig i den.

Man har lettere ved at lære, hvis man arbejder konkret med det, man skal lære.

Man husker bedre, når det lærte er knyttet til oplevelse og konkrete aktiviteter.

Naturen er et godt rum for læring gennem aktivitet.

Friluftsliv giver naturfaglig dannelse.

Naturen er et mulighedsrum.

Udebørn er sundere børn end indebørn, ja, skov og natur er et lægemiddel uden bivirkninger kan man læse i Naturvejlederen

skulle alle deltagerne igennem forskellige arbejdsopgaver.

Se beretningen her.

08/31/06

Rejsegilde

Dern afholdes rejsegilde på vores gymnastiksal

 

13. september kl 14.30.

08/17/06

Ny UU-vejleder

Fra skoleårets start har Brorsonskolen fået tildelt en "ny" UU-vejleder.

Det er UU-vejleer Henrik Bendtson, som kommer fra Lykkesgårdskolen. Henrik afløser Henrik Nielsen.

Henrik Bendtson er fast på skolen mandag og tirsdag og på udvalgte fredage.

Se mere om træffetider på UU-vejlederens side

08/16/06

Så er et nyt skoleår startet.

Traditionen tro startede skoleåret med solskin.

Alle børn og lærere mødte glade og spændte op i skolegården til morgensang, flaghejsning og en velkomsthilsen fra skolelederen.

Ud over velkomst til nye elever var der også en præsentation af de nye lærere på skolen.

De fremmødte forældre (og det var mange) fulgte børnene i den første halve time, hvorefter der var sørget for ventetidskaffe og te på skoletorvet.

 

Skoleåret vil blive præget af udvikling af elevpalner for alle elever, ny karakterskala for de store elever, nationale test, nye prøveformer for 9. klasse.

Derudover vil der på medarbejdersiden blive arbejdet meget med teamsamarbejets form og indhold samt udvikling af kendskabet til potofoliemodellen bl.a til at styrke forudsætningen for en elevplan.

08/16/06

Referat fra skolebestyrelsesmøde d. 14.8.

Skolebestyrelsen holdt ekstraordinært skolebetyrelsesmøde mandag d. 14. august, da Ny Varde Kommunes sammenlægningsudvalg ønskede en udtalelse på de planer der er for besparelse og harmonisering på folkeskoleområdet.

Referatet fra mødet finder du her.

 

Følg genopbygningen

klik her for at se billeder fra genopbygningen af gymnastisal m.m.